Gương người tốt việc tốt >> Chính trị

Tôn vinh và ghi nhận những kết quả nổi bật của người cán bộ Mặt trận ở cơ sở

21/10/2017 04:28:08 Xem cỡ chữ Google
“Những người cán bộ Mặt trận ở cơ sở, những người gần dân, sát dân nhất đã luôn tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, là những hạt nhân tích cực kết nối cộng đồng vì sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017 sáng 13/10, tại Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Mặt trận Dân tộc Thống nhất nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời và trưởng thành luôn có sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cho rằng “Công tác Mặt trận vừa đoàn kết, vừa đấu tranh”, mỗi cán bộ Mặt trận “Phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận”, “Làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”. Thấm nhuần tư tưởng đó, cán bộ Mặt trận ở cơ sở, những người gần dân, sát dân nhất đã luôn tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, là những hạt nhân tích cực kết nối cộng đồng vì sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất vui mừng được đón các đại biểu trên khắp vùng miền của đất nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tới động viên và chỉ đạo Hội nghị.

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí đại biểu các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên; các đại biểu Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố.

Và đặc biệt xin nhiệt liệt chào mừng 442 đại biểu là đại diện ưu tú của hơn 10 ngàn Chủ tịch Mặt trận các xã, phường, thị trấn và hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước, đó là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của đất nước; thành tích của các đồng chí và các vị đã góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Mặt trận Dân tộc Thống nhất nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời và trưởng thành luôn có sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cho rằng “Công tác Mặt trận vừa đoàn kết, vừa đấu tranh”, mỗi cán bộ Mặt trận “Phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận”, “Làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”. Thấm nhuần tư tưởng đó, cán bộ Mặt trận ở cơ sở, những người gần dân, sát dân nhất đã luôn tận tụy, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, là những hạt nhân tích cực kết nối cộng đồng vì sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất vui mừng được đón các đại biểu trên khắp vùng miền của đất nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tới động viên và chỉ đạo Hội nghị.

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí đại biểu các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên; các đại biểu Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố.

Và đặc biệt xin nhiệt liệt chào mừng 442 đại biểu là đại diện ưu tú của hơn 10 ngàn Chủ tịch Mặt trận các xã, phường, thị trấn và hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước, đó là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của đất nước; thành tích của các đồng chí và các vị đã góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Nguồn: http://mattran.org.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h