Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trấn Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

15/06/2022 08:48:31 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 13/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Phùng Quang Huy-Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Yên Bái; Trần Nhật Tân-UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Toản-Phó Bí thư TT Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 3 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trấn Yên và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng chống đại dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân chăm lo cho người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác bình xét “Khu dân cư tiên tiến”, “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hóa” ngày càng đảm bảo chất lượng hơn. Năm 2019 tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 87%, Tổ dân phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa 94,7%,; đến năm 2021 tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đã đạt 92,4%; Tổ dân phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa là 97%. Việc thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, bảo đảm môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, an toàn, ngăn chặn và đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội, phấn đấu duy trì và phát triển các tiêu chí huyện nông thôn mới tiếp tục nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2019 đạt 36 triệu đồng/người/năm; năm 2020 đạt 36,8 triệu đồng/người/năm; năm 2021 đạt 43,3 triệu đồng/người/năm; dự ước năm 2022 đạt 46,8 triệu đồng/người/năm. Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện từ năm 2019 đến năm 2021 được gần 1,8 tỷ đồng, dự ước đến hết tháng 6 năm 2022 vận động được thêm 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ được 168 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở và tặng trên 400 xuất quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Những kết quả công tác của Ủy ban MTTQ huyện và các xã trong thời gian qua đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng cao, trong hệ thống chính trị và xã hội và góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển.

Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 03 năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí làm việc; quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ MTTQ, nhất là cấp cơ sở. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc và kịp thời hơn để tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động

Tại hội nghị, MTTQ huyện Trấn Yên đã tặng giấy khen cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động./.

Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h