Tin Hoạt động >> Chính trị

Công tác Mặt trận tỉnh Yên Bái đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở

28/06/2019 05:34:18 Xem cỡ chữ Google
Sáu tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các nội dung chương trình công tác, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở có nhiều sáng tạo, đổi mới theo hướng rõ việc, trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở và đạt được nhiều kết quả tốt.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi với cán bộ MTTQ Tổ dân phố số 2, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ về việc thành lập, ra mắt các mô hình tự quản.

       Công tác tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; thực hiện Chương trình hành động số 144- Ctr-TU gắn với vận động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, tuyên tuyền về biển đảo và chủ quyền quốc gia được MTTQ các cấp tập trung, đẩy mạnhViệc tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân và phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, đa đạng hoá các hình thức tổ chức, đổi mới nội dung phương thức đoàn kết tập hợp nhân dân, thu hút và kết nạp đoàn viên, hội viên được chú trọng. Sáu tháng đầu năm, Tỉnh đoàn kết nạp được 4.040 đoàn viên mới. Hội Cựu Chiến binh tỉnh kết nạp 586 hội viên mới, Hội Phụ nữ kết nạp 1433 hội viên mới, Hội Nông dân kết nạp 931 hội viên mới, Liên đoàn lao động tỉnh phát triển được 3 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.479 đoàn viên mới.

MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm túc để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2020, phối hợp rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng và đề xuất các nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Phối hợp với Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục Triển khai phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến - chùa cảnh văn hóa; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào công giáo giai đoạn 2017-2022”. Phối hợp với các Hội đồng giáo xứ duy trì tốt các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham gia các đoàn thăm hỏi, tặng quà 321 lượt đối tượng tổng số tiền, quà trị giá 160,5 triệu đồng nhân các dịp Gặp mặt, đại hội dân tộc thiểu số, Lễ Tết, lễ trọng.

          Công tác phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được tăng cường triển khai. Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện Đề án “Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”, Chương trình hiệp thương giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Phối hợp với BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua công tác tuyên truyền đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất, ngày công lao động và đóng góp bằng tiền sửa chữa, làm mới đường bê tông liên thôn, bản, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đã có 52/157 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (30,56%), có 9/23 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 39%, duy trì 02 mô hình cấp tỉnh về tham gia xây dựng đô thị văn minh, 46 mô hình điểm cấp tỉnh về tham gia xây dựng nông thôn mới, cấp huyện và cơ sở xây dựng mới và củng cố, duy trì 154 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

          Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019. Tại Hội nghị UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động. Phong trào ”Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và tham gia tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới đã khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. MTTQ và các đoàn thể đã thực sự vào cuộc, hướng dẫn quy trình thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó MTTQ hệ thống MTTQ đã vận động thành lập được 119 Tổ hợp tác.

Thực hiện Chương trình 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng thể, tổ chức hiệp thương phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức để tránh chồng chéo và trùng lắp nội dung và địa phương tổ chức thực hiện. Chủ trì, phối hợp vận động thành lập được 8 Tổ tự quản về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 04 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 ( xã Tân Thịnh, Giới Phiên, Văn Tiến -TP Yên Bái; xã Chấn Thịnh-huyện Văn Chấn). Hướng dẫn xây dựng, ra mắt 1.110/1.500 mô hình tổ tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố (đạt  74% kế hoạch); phối hợp vận động thành lập 119 mô hình Tổ hợp tác; khảo sát, hướng dẫn lập hồ sơ, chi hỗ trợ làm mới 90 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ 78 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn.

        Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người yếu thế, hộ nghèo; cứu trợ do thiên tai, rủi ro được MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm, dịp tết Nguyên đán MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp thăm hỏi, tặng 12.156 suất quà tết, trị giá 4,783 tỷ đồng. Tổ chức tiếp nhận và tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ ”Vì người nghèo” cấp tỉnh số tiền 250 triệu đồng. Ban Cứu trợ tỉnh phân bổ số tiền trên 14,9 tỷ đồng trong  hỗ trợ các địa phương trong tỉnh khắc phục thiên tai 2018.

  Việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được quan tâm đặc biệt là công tác nắm tình hình Nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi đến Đảng, Nhà nước được thực hiện tốt. MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 1.243 cuộc. MTTQ cơ sở đã tham gia hòa giải 472 vụ việc ngay từ địa bàn khu dân cư, góp phần giữ vững và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.; đã tiếp 07 lượt công dân, giải thích và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội từng bước được nâng cao về cả số lượng và chất lượng. Năm 2019, Ủy ban MTTQ dự kiến chủ trì 7 cuộc giám sát và 4 cuộc phản biện, 6 tháng, đã chủ trì tổ chức giám sát xong 03 nội dung; tổ chức phản biện xã hội xong 02 nội dung dự thảo văn bản, phối hợp tổ chức 9 cuộc giám sát. Tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với 03 dự án luật, dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh. Triển khai Đề án “Xây dựng và triển khai sổ theo dõi những đóng góp và tiền hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước đối với hộ gia đình hằng năm (ngoài phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước)” thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái.

         Thực hiện Chỉ thị số 23/CT/TU ngày 26/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã được tổ chức đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành trong tháng 5/2019. Công tác nhân sự được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng theo quy định Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ đã bảo đảm theo hướng dẫn, đảm bảo cơ cấu ngoài đảng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ, mở rộng những đại biểu là cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để Mặt trận thật sự là khối đại đoàn kết.  Công tác tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch (tiến hành vào 11-12/7).

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn các ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW6 khóa XII được triển khai thực hiện tích cực. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái thực hiện đổi mới và mô hình tổ chức hoạt động, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo liên thông, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. MTTQ tỉnh phát huy hiệu quả Đề án sắp xếp, giảm đầu mối bên trong MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Hiện nay duy trì 3 đầu mối bên trong gồm Văn phòng và 2 ban chuyên môn với 21 biên chế. Ở cấp huyện, thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với 9 huyện, thị, thành phố. Có 05 đơn vị (  thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên) cơ cấu đồng chí Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Thực hiện Đề án số 17-ĐA ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, Bộ phận giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã đã được thành lập tại các xã, phường, thị trấn và sẽ đi vào hoạt động từ 01/7/2019. Việc thực hiện đổi mới mô hình tổ chức khắc phục được tình trạng chồng chéo, lãng phí nguồn nhân lực, “hành chính hóa”; đảm bảo được tính đồng bộ, tổng thể, phát huy được sức mạnh tổng hợp của MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền lợi ích cho nhân dân. Đồng thời, khi cơ cấu lại đội ngũ cán bộ hợp lý, môi trường công tác đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển trong giai đoạn hiện nay.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn một số  hạn chế như việc nắm tình hình nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời; công tác vận động, tập hợp đoàn kết, thuyết phục có việc chưa cao; việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua có nơi chưa thường xuyên, trong công tác giám sát chưa thực sự kiên trì đeo bám đến cùng các kiến nghị giám sát nên hiệu quả chưa cao. 

        Sáu tháng cuối năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động đặc biệt trong công tác tuyên truyền, để phát huy được sự sự sáng tạo, tự quản của các tầng lớp nhân dân. Tập trung tổ chức các hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2014, tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, đặc biệt là tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận và  tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2014-2019. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động. Triển khai các hoạt động thiết thực tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019). Tổ chức thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo tại cấp tỉnh năm 2019.Tập trung, đôn đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện Chương trình 144 của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tiếp tục triển khai 4 nội dung giám sát và 02 nội dung phản biện xã hội, phối hợp giám sát theo các chương trình, quy chế phối hợp đã ký kết. Theo dõi nắm tình hình nhân dân các dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nẩy sinh trong các dân tộc, tôn giáo, đặc biệt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Duy trì và phát huy hiệu quả thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư, nâng cao năng lực hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2019./.

Đoàn Nga 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h