Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

20/06/2017 02:55:16 Xem cỡ chữ Google
Ngày 19/6/2017, Uỷ ban MTTQ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm chương trình phối hợp công tác 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hiệp Sỹ - UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Doãn Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí UVUBMTTQ huyện khóa 13 và chủ tịch, phó chủ tịch 27/27 xã, thị trấn.

(Các đại biểu dự Hội nghị)

Sáu tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã phối hợp với các ngành thành viên triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND. Động viên nhân dân tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tập trung lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức, triển khai học tập, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phối hơp với các đoàn thể, các ngành chức năng tổ chức được 1.322 cuộc họp lồng ghép triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động.

 Công tác tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phối hợp công tác với các ngành.Tập trung vận động, hướng dẫn nhân dân có các giải pháp chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, khắc phục mọi khó khăn về kinh tế do thiên tai, dịch bệnh gây ra để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Phối hợp với phòng tài nguyên - môi trường, công an huyện duy trì 20 mô hình điểm về “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và trật tự an toàn giao thông" tại xã Yên Hợp, Yên Hưng, Đại Phác, Đông Cuông, An Thịnh và thị trấn Mậu A; duy trì 2 mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại khu dân cư thôn 10 xã (Mậu Đông và thôn Trung Tâm xã Đông Cuông).  Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tham gia chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGD đến 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện.

  Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh" được tập trung triển khai tích cực: Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai kế hoạch “ Mặt trận tổ quốc huyện Văn Yên tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020”. Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tổ chức ký Chương trình hiệp thương phân công giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2020; Triển khai chương trình phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh. Theo đó mỗi tổ chức thành viên đảm nhận xây dựng các mô hình cụ thể về xây dựng nông thôn mới.

 Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ làm 188 nhà ở/22 xã đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoạt động Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì 314 tổ hòa giải, 342 tổ an ninh nhân dân, 1.502 tổ tự quản, 313 hòm thư tố giác tội phạm, 313 điểm đăng ký tạm trú, tạm vắng. Qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ hòa giải ở cơ sở đã giải quyết kịp thời những băn khoăn thắc mắc của nhân dân ngay tại thôn bản, khu phố, hạn chế không để sẩy ra những hiện tượng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt  công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:  Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hòa giải có việc, có nơi còn mang tính hình thức hiệu quả chưa cao nên dẫn đến việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động có mặt còn hạn chế. Công tác báo cáo thông tin 2 chiều giữa MTTQ xã với huyện có lúc, có nơi còn chậm, chưa đúng thời gian quy định. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể theo quyết định 217, 218 của bộ chính trị có mặt còn hạn chế chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện. Chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ở một số cơ sở xã chưa làm hết chức năng nhiệm vụ của mình nên hiệu quả công việc chưa cao.

(Đ/c Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên phát biểu)

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên  tiếp  tục  tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV; Nghị quyết các kỳ họp HĐND huyện khóa XVII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trong hệ thống MTTQ các cấp.Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Tập trung triển khai Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc huyện với các ban, ngành và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc.Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2017 và tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” để giúp đỡ các hộ nghèo về sản xuất, phát triển kinh tế và làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo quyết định 167/2008./.

Khánh Chi - Đài PTTH huyện Văn Yên 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h