Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Văn Yên: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

06/07/2022 02:55:14 Xem cỡ chữ Google
Sáng 06/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Văn Yên; cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy; hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, với truyền thống đoàn kết, nhân dân các dân tộc trong huyện đã nêu cao tinh thần yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ngành phát động qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Hàng năm MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, tạo việc làm mới cho đoàn viên, hội viên; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành lập và duy trì hoạt động 578 tổ tự quản, thành lập 19 tổ hợp tác. Toàn huyện có 27 sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn thương mại điện tử và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường cả nước như cá tầm, quế, tinh dầu quế và dầu thực vật Đại phú an...

Phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân”; phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa gữi gìn vệ sinh môi trường sống”; phong trào “hiến đất làm đường giao thông nông thôn”. Kết quả đã vận động được 476.732 m2 với 77.759 lượt ngày công lao động, làm mới và sửa chữa được 22,25 km đường điện thắp sáng đường quê, vệ sinh được 497 km đường làng, ngõ xóm, nạo vét khơi thông cống rãnh được 52 km, trồng mới và chăm sóc được 36 km đường hoa, 1.450 cây cau quả theo dọc 02 bên tuyến đường liên thôn, đào và xây mới được 736 hố rác thải, xây dựng trên 300 mô hình thu gom, xử lý rác thải. Chủ trì lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới tại 09 xã và xã nông thôn mới nâng cao tại 02 xã. Kết quả lấy ý kiến, hầu hết Nhân dân hưởng ứng đồng thuận cao với kết quả đổi mới của huyện nhà.

Uỷ ban MTTQ-Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền vận động được trên 2,9 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 170 nhà đại đoàn kết, tặng trên 1.679 xuất quà cho học sinh nghèo hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ. Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 2,290 tỷ đồng và hiện vật, các khoản được thực hiện quản lý thu, chi và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc quản lý của bộ tài chính. Uỷ ban MTTQ huyện đã kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung với số tiền trên 1,168 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ huyện đã tập hợp được 528 lượt ý kiến cử tri đề nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp xem xét, trong đó có 202 lượt ý kiến được phản ánh qua Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND; 326 ý kiến nhân dân phản ánh qua hệ thống MTTQ huyện và cơ sở chuyển đến các cấp, cơ quan chức năng xem xét giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tiếp 253 lượt công dân với 256 người được tiếp, phát sinh 38 vụ việc, giải quyết 211/256 vụ việc. MTTQ đã phối hợp thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở,  hiện nay toàn huyện có 172 tổ hoà giải với 1.045 thành viên; trong 3 năm đã tiếp nhận 1.202 vụ việc, hòa giải thành công 1.138 vụ việc, số hòa giải không thành 64 vụ việc, đạt 94,7%.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 03 năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí làm việc; quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ MTTQ, nhất là cấp cơ sở. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc và kịp thời hơn để tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Yên đã khen thưởng cho 10 Tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2022./.           

Văn phòng MTTQ tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h