Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân

18/07/2022 03:29:20 Xem cỡ chữ Google
- Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Bình đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở xã Ngọc Chấn.

Trong công tác tuyên truyền, MTTQ huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, MTTQ Yên Bình và các tổ chức thành viên đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước kêu gọi, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

 

 Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm, MTTQ huyện hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) ở 100% các khu dân cư, qua đó khích lệ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong năm 2021, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tự nguyện hiến 71.713 m2 đất; đóng góp trên 265,59 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Nhờ có sự tham gia đóng góp, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đến nay, huyện Yên Bình đã có 18/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành liên quan làm tốt công tác vận động, phân bổ các nguồn kinh phí do các tập thể, cá nhân ủng hộ.

Trong hơn 2 năm qua, MTTQ huyện đã tiếp nhận được tổng số tiền là 20 tỷ 413,7 triệu đồng để hỗ trợ làm 505 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ 15.406 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh và học sinh nghèo mua đồ dùng, sách vở.

Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo” huyện đã vận động được tổng số tiền 3 tỷ 771,8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện Yên Bình đã chi hỗ trợ làm mới và sửa chữa 166 nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ 1.305 lượt hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán và các ngày lễ lớn của dân tộc; hỗ trợ 866 lượt học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 1.468 lượt hộ nghèo...

 

Ông Bàn Văn Thêm - Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động, trọng tâm là 2 cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để xây dựng huyện phát triển toàn diện; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tích cực, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; đặc biệt là phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện./.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h