Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

20/07/2022 09:58:42 Xem cỡ chữ Google
Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, quá trình đô thị diễn ra nhanh chóng, việc thực hiện đề án sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, tình hình nguyên vật liệu, giá cả hàng hóa tăng cao, biến đối khí hậu, phát sinh một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm… đã tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ được mở rộng tới toàn thể các tầng lớp nhân dân; đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện tốt vai trò, chức năng của Mặt trận trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng, cùng cổ chính quyền của dân, do dân, vì dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; tích cực chăm lo xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy thuận lợi, tận dụng thời cơ, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố và đã hoàn thành 2/9 nhóm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XVII đề ra.

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 3.414.275.000 đồng, Quỹ cứu trợ phòng chống thiên tai đạt 1.435.810.000 đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 641.566.000 đồng; vận động công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt số tiền 2.372.674.000 đồng và nhiều nhu yếu phẩm… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành 28/28 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm của Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 19 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu 3 cấp, 51 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp với tổng số trên 8.200 lượt cử tri tham dự, 510 ý kiến, kiến nghị. Ngay sau hội nghị đã gửi tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết, trả lời trên 90% ý kiến, kiến nghị. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công 58/60 vụ việc…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá sâu những nội dung, nhiệm vụ đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những nội dung còn tồn tại, hạn chế, các nhiệm vụ, giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Mặt trận thành phố từ nay đến hết nhiệm kỳ. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương kết quả công tác Ủy ban MTTQ thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng gợi ý, nhấn mạnh một số nội dung Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là công tác vận động, quản lý các nguồn quỹ, việc xây dựng, duy trì các mô hình tự quản, công tác phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát và phản biện xã hội...

Trong chương trình Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái đã tiến hành khen thưởng đối với 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Mặt trận giai đoạn 2019 - 2022./.

Đình Nhu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h