Tin Hoạt động >> Văn bản mới

MTTQ tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virút Corona mới(nCoV).

03/02/2020 10:18:15 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 05/-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na (nCoV) gây ra; Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 514/MTTW-BTT ngày 31/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 31/1/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô- rô-na (nCoV) gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Học sinh Trường tiểu học Hồng Thái đeo khẩu trang trong lớp học để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm virus corona.

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 514/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chỉ thị số 33-CT/TU  Xác định việc phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona mới là nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm, cấp bách của các Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Các tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh để phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn, xứ lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp bệnh xâm nhập, không để dịch lây lan nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông cập nhật thông tin về phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona gây ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona gây ra theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng mức về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch và không gây hoang mang trong cộng đồng dân cư.

3. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng và cá nhân có trách nhiệm theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 514/MTTW-BTT ngày 31/01/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra.

Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Báo cáo tình hình, diễn biến hàng ngày về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h