Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> An ninh - Quốc phòng

Văn Chấn tích cực xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

01/02/2023 09:57:21 Xem cỡ chữ Google
Năm qua, lực lượng công an huyện Văn Chấn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung tại 11 địa bàn; tiến hành vận động thường xuyên tại 155 địa bàn...

Năm 2022 vừa qua, thông qua triển khai Chương trình xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới (đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp và khó lường), Ban Chỉ đạo 138 huyện Văn Chấn đã chủ động chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể khối thành viên, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm được và cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phái luật. 

 

Thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh chống các hủ tục, mê tín, dị đoan, tà đạo, không để kẻ địch lợi dụng chia rẽ, lôi kéo; tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 

Với vai trò nòng cốt của mình, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung tại 11 địa bàn (trong đó 9 xã, thị trấn và 2 cơ quan hoàn thành trong quý I/2022, đạt 100%); tiến hành vận động thường xuyên tại 155 địa bàn (trong đó có 15 xã, thị trấn; 63 cơ quan, 14 doanh nghiệp, 63 nhà trường, đã hoàn thành đạt 100%). 

 

Thông qua các đợt phát động phong trào, toàn huyện đã tổ chức 616 buổi học tập tuyên truyền, với 54.923 lượt người tham gia học tập, thực hiện các nội quy về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức tham gia bảo vệ an ninh trật tự đề cao ý thức cảnh giác, phòng chống và làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn trong xã hội; kịp thời phổ biến phương thức hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tuân thủ pháp luật, kết hợp với phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng; đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID... qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp 366 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó 188 nguồn tin có giá trị trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết 101 vụ việc, xử lý 277 đối tượng. 

 

Việc tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, tình hình ANTT đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là tranh thủ sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội và tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp với nội dung và phương pháp đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và học sinh tới xem. 

 

Trong năm, Công an huyện Văn Chấn đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền cho 2.650 giáo viên và học sinh tại các trường THPT: Sơn Thịnh, Văn Chấn, Nghĩa Tâm, Nậm Búng; các xã An Lương, Nghĩa Tâm, Suối Bu, Nậm Lành, Suối Giàng, Bình Thuận, thị trấn Nông trường Trần Phú, Gia Hội, nội dung chủ yếu là phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ý thức phòng cháy, chữa cháy, chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và một số văn bản pháp luật khác. 

 

Trang Fanpage "Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” trong năm 2022 đạt 8.400 lượt người theo dõi, có tương tác truyền tải thông tin tốt tới người sử dụng mạng xã hội (đặc biệt là nhân dân trên địa bàn huyện) đăng tải trung bình 20 bài viết/ tháng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo các hình thức phạm tội, vi phạm pháp luật, phản ánh tình hình ANTT, cảnh báo dịch bệnh, thiên tại trên địa bàn... đạt trên 30.000 lượt tiếp cận/tháng (điển hình có nhiều bài viết đạt trên 50.000 lượt tiếp cận và trên 500 lượt chia sẻ). 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với Công an huyện thực hiện Kế hoạch số 977 ngày 20/9/2021 triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp số 123 ngày 14/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về "Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023. Tổ chức cho các khu dân cư ký cam kết đảm bảo ANTT trên địa bàn, duy trì khu dân cư không có người nghiện ma túy và khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy mới...

Bằng cách làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và mọi loại tội phạm, chấp hành ngày càng tốt hơn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dũng cảm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật… tạo nên thành trì vững chắc bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

Lê Phiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h