Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW triển khai nhiệm vụ 2020

13/02/2020 04:27:52 Xem cỡ chữ Google
Chiều 12/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiệnhiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”; bổ sung kiện toàn Ban Chỉ đạo, duy trì quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các ngành thành viên đã tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là triển khai Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy.

Hội cũng đã vận động đóng góp trên 131 nghìn ngày công, gần 11 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 2 nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gần 115 nghìn lượt hội viên nông dân. 

 

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã triển khai xây dựng 12 dự án cho 119 hộ vay trên 5,3 tỷ đồng. Đã có 164 Hội nông dân xã, phường, thị trấn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 15 chương trình cho vay. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã từng bước hướng đến việc đào tạo nghề theo địa chỉ theo nhu cầu thị trường...phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức dạy nghề cho 3.772 người; cùng với đó tuyên truyền vận động hội viên tham gia giúp đỡ về vật tư, giống, ngày công về vốn, kinh nghiệm, kiến thức khoa học cho các hộ hội viên khó khăn, qua đó đã giúp 197 hộ thoát nghèo...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh trong năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cần quan tâm đến sản xuất các mô hình mới, đổi mới cách làm; nâng cao chất lượng việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các Quỹ hỗ trợ nông dân... phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển du lịch; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống..

Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện và có các giải pháp cụ thể để Hội Nông dân xây dựng tổ chức Hội, trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

 

Thảo Nhi

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h