Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Chính trị

Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2018): Phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết lực lượng

18/05/2018 09:52:01 Xem cỡ chữ Google
Để góp phần thực hiện mục tiêu "Xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, thời gian tới, mặt trân Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế tục vai trò lịch sử của các hình thức tổ chức Mặt trận trước đây, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  (MTTQ) Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, tập hợp khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong tỉnh; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc kiến quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới.

 

MTTQ các cấp thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện giám sát, vận động nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Từ những hoạt động cụ thể, MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định, phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm đạt trên 6,5%; thu ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước.

 

Toàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao; cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bộ mặt đô thị và nông thôn nhiều khởi sắc; thu hút nhiều nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào tỉnh, góp phần tạo thêm nhiều nguồn lực mới cho nền kinh tế của tỉnh.

 

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm trên 5% (riêng huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 8%). Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng được củng cố vững chắc.


Để góp phần thực hiện mục tiêu "Xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước…

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h