Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Giám sát và phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

18/05/2023 08:35:25 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH) là góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện GS,PBXH đạt nhiều kết quả.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội tại thị xã Nghĩa Lộ.

UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện GS bằng nhiều hình thức khác nhau như: nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân; tổ chức đoàn GS; thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia GS với các cơ quan, tổ chức thẩm quyền... Nội dung GS được UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ xây dựng hàng năm và ưu tiên lựa chọn những vấn đề, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế- xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; việc thực hiện tái định cư, tạo việc làm sau thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; việc thu và sử dụng các khoản thu thỏa thuận giữa các bậc phụ huynh và các nhà trường; việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất; việc quản lý và sử dụng đường giao thông nông thôn do địa phương quản lý; chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn…Để công tác GS đạt hiệu quả cao, trước khi tổ chức GS, UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ đều ban hành quyết định thành lập đoàn GS; đề cương báo cáo GS gửi đến các tập thể, cá nhân là đối tượng GS đề nghị xây dựng báo cáo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác GS. Đồng thời, xây dựng lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân được GS. Sau GS, UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tổ chức liên quan và các đơn vị được GS kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ hơn nhiệm vụ trong thời gian tới như: các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng mức độ hài lòng của người dân; các biện pháp, cách làm về công khai dân chủ, phát huy GS đầu tư của cộng đồng, các hình thức tự quản; mở rộng thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng các công trình nông thôn mới…Qua GS cũng đã chỉ ra những sai phạm, bất hợp lý trong việc xây dựng các công trình, kịp thời kiến nghị với chủ đầu tư, đơn vị thi công điều chỉnh ngay trong quá trình thi công các công trình, từ đó chất lượng các công trình được nâng lên rõ rệt, việc sử dụng công trình đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí tiền và ngày công của nhà nước và nhân dân. Trong 5 năm qua, UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã, tổ chức triển khai thực hiện 45 nội dung giám sát với 148 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát 75 cuộc về việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam; việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghĩa Lộ; công tác thi hành án hình sự tại các xã, phường trên địa bàn.... Cùng đó, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường đã phối hợp tổ chức 483 cuộc GS, trong đó: GS qua nghiên cứu văn bản 128 cuộc, thành lập đoàn giám sát 65 cuộc, tham gia phối hợp GS 131 cuộc… Đối với công tác PBXH, UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện phản biện bằng hình thức góp ý vào các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời, thực hiện việc góp ý thường xuyên, đột xuất, định kỳ vào các kỳ họp HĐND, các hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ chức lấy ý kiến  của Ban tư vấn, các tổ chức thành viên, cán bộ trong hệ thống Mặt trận vào các dự thảo Luật sửa đổi bổ xung hàng năm như: Bộ Luật dân sự (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND; Luật tổ chức chính quyền địa phương...Theo đó đã có trên 500 ý kiến tham gia được MTTQ tổng hợp gửi lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ông Lò Văn Vy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để lựa chọn nội dung, vấn đề GS, PBXH sao cho phù hợp, đúng, trúng với những vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm để tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện”. Cùng đó, UBMTTQ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành GS, PBXH phù hợp với thực tiễn, có tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và địa phương.

 

Thảo Nhi

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h