Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Công điện của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phố thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2020 08:43:01 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đã đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay trở về địa phương.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phố thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc rà soát, lập danh sách tất cả thí sinh, cán bộ làm công tác thi đã đến, lưu trú tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay hoặc đã đến, lưu trú tại những nơi theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế (từ 25/7 đến nay) hoặc những người có tiếp xúc gần, tiếp xúc liên quan khác với các ca dương tính với COVID-19 đã trở về địa phương; Thông báo kịp thời tới Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các cấp.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Trung tâm Y tế tuyến huyện và cơ sở y tế liên quan chủ động xử lý kịp thời những tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

3. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố khi có tình huống phát sinh thì phải xử lý kịp thời theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời báo cáo về Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Nhận được Công điện này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2020, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h