Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đi vào cuộc sống và hướng về cơ sở

04/09/2020 10:39:45 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo nền móng vững chắc trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Buoir sinh hoạt của tổ tự quản về ANTT

Ngay sau khi Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020” được ban hành, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Công an tỉnh Yên Bái về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp các ban, ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ” quốc giai đoạn 2015 - 2020 tới Ủy ban MTTQ 9/9 huyện, thị xã, thành phố và tại 173/173 xã, phường, thị trấn, gắn nội dung phòng, chống tội phạm vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng thôn mới đô thị văn minh”, đồng thời đưa nội dung phòng, chống tội phạm làm tiêu chí bình xét khu phố văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm; Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm đã tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng cùng cấp triển khai thực hiện nội dung Chương trình phối hợp số 09/CT-PH ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Phòng ngừa là cơ bản, lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào, làng xóm, xã phường làm điểm tựa, lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể và các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động thực hiện nhiều biện pháp như: “Kiểm tra từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” với nhiều mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Cùng với đó, phối hợp tổ chức triển khai trên 6.820 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự; tổ chức cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư đạt trên 90%. Thông qua các buổi học tập, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 1000 nguồn tin; Duy trì 1.364 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng, hòm thư góp ý về an ninh, trật tự và tố giác tội phạm; Xây dựng 854 hòm thư­ tố giác tội phạm; 774 quy ­ước an ninh-trật tự; Duy trì khu dân cư không có người nghiện ma tuý và khu dân cư không phát sinh người nghiện ma tuý mới; có 1.364/1.364 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước, bổ sung tiêu chí an ninh trật tự, an toàn khu dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban ngành chức năng cùng cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông ăn chung một tết vào Tết Nguyên đán đạt kết quả; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội. Đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phòng, chống  ma tuý và tệ nạn xã hội, nêu cao cảnh giác cách mạng phòng chống âm m­ưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết, không để phát triển đạo trái pháp luật. Đối với các xã vùng cao vận động nhân dân ổn định cuộc sống, không di dịch cư­ tự do, vượt biên trái pháp luật, chống tái trồng cây thuốc phiện, tàng trữ các chất gây nghiện, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện công tác an sinh xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hộị;

Phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi đến trường, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, vận động bà con các dân tộc, con cháu trong dòng họ không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không kết hôn cận huyết thống đạt kết quả; Tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình hành động số 144; 190  của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2019, 2020 của tỉnh. Đến nay, đã có trên 2.600 tổ tự quản, mô hình dân vận khéo ở các thôn, bản, tổ dân phố với 7 nội dung hoạt động như: Tự quản về nhân khẩu hộ khẩu; Tự quản về tài sản; Tự quản về trật tự trị an; Tự quản về văn hóa; Tự quản về vệ sinh môi trường; Tự quản về an toàn giao thông; Tự quản về trật tự công cộng; Duy trì có hiệu quả trên 700 tổ tự quản về an ninh trật tự; duy trì hoạt động của 132 mô hình, tiên tiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiêu biểu như: Mô hình “Bóng điện an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Họ giáo tiên tiến, gia đình giáo dân tiêu biểu; các cấp Hội phụ nữ duy trì các mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố vận động hội viên lắp camera an ninh, Barie và tổ chức hệ thống kẻng báo động đã phát huy hiệu quả trong việc phòng ngừa trộm cắp ở địa phương; Tỉnh đoàn Thanh niên chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến; duy trì mô hình “Đoàn thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”; Hội Nông dân tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Gia đình nông dân hạnh phúc”; “Nông dân với pháp luật”“Nông dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”Hội người cao tuổi tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Gia đình, dòng họ không có người mắc tệ nạn xã hội” ... đã hoạt động tích cực, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

 Các tổ tự quản đã làm tốt công tác phối hợp với ban bảo vệ dân phòng, cảnh sát khu vực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm có thể xảy ra, cung cấp các thông tin có giá trị về an ninh trật tự cho các cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, MTTQ các cấp phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, trưởng các dòng họ; chức sắc tôn giáo tại cộng đồng; tập trung làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhận giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù;  phối hợp lập hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng; đối tượng đi cai nghiện tập trung; cai nghiện tại cộng đồng; vận động đối tượng bị truy nã, phạm tội ra đầu thú; ... góp phần giữ vững công tác ANTT ở từng địa phương, cơ sở; Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát, lập danh sách 1.157 người uy tín tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức, tham gia các đoàn thăm hỏi, tặng quà 321 lượt đối tượng là các gia đình chính sách, đối tượng người có công, người nghèo, các tổ chức, chức sắc tôn giáo, gia đình tín đồ tiêu biểu tổng số tiền, quà trị giá 160,5 triệu đồng. Tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 350 cán bộ chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, cấp huyện, cấp xã, có lồng gắn nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Phối hợp tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm cho trên 126 người dân tại thôn Viềng Công, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình khu dân cư tự quản, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học để lực lượng này từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, trường học.

Để góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào phong trào BVANTQ, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với các ngành thành viên BCĐ, nhất là ngành công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nội dung, hình thức phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể; phương pháp tuyên truyền gắn nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình; những mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại cộng đồng dân cư; gắn thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân BVANTQ” giai đoạn 2020-2025 với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân ĐKXDNTM, đô thị văn minh”.  

Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận xác định việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ tự quản đang hoạt động tại cộng đồng và các cá nhân điển hình, tiêu biểu ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; từ đó có kế hoạch cụ thể rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng các mô hình, câu lạc bộ tự quản; định kỳ biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời nhân dịp tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc " - 19/8 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm. Tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín, trưởng các dòng họ; các chức sắc tôn giáo,... trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở, trong từng gia đình, dòng họ; từ đó sẽ làm giảm các loại tội phạm phát sinh từ nguyên nhân xã hội; góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" và "Gia đình văn hóa", đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa phương, đơn vị; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh./.

Ban Phong trào

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h