Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Phong trào

Mù Cang Chải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

24/08/2023 12:00:12 Xem cỡ chữ Google
- Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Mù Cang Chải đã tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết đại Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều cách làm mới, sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người dân xã Lao Chải khắc phục hậu quả bão lũ.

Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 48 ngày 18/8/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết 40, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 160, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận 62, ngày 18/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 

Từ đó, huyện Mù Cang Chải tích cực tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Mù Cang Chải "Đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, thân thiện, hội nhập”; bám sát mục tiêu đưa Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc - An toàn - Thân thiện" để tổ chức các hoạt động của đoàn, hội cho phù hợp. Qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, hàng năm đã thu hút 80% đoàn viên, hội viên tham gia, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên đổi mới trong tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức Cuộc thi ảnh "Sắc màu Mù Cang Chải" thu hút đông đảo mọi người trong và ngoài huyện tham gia nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Mù Cang Chải đến mọi miền Tổ quốc. Phát động Phong trào "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt". Qua đó, trồng trên 70.000 cây xanh tại các tuyến đường nông thôn, khu du lịch, tổ chức thu dọn rác thải tại khu dân cư, điểm du lịch. 

 

Phát động Cuộc vận động "Nói không với tảo hôn", MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, số trường hợp tảo hôn đã được giảm từ 80 trường hợp năm 2020 xuống còn 27 trường hợp năm 2022. 

 

Tiếp tục tổ chức Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã huy động hàng ngàn ngày công, đóng góp hàng tỷ đồng mỗi năm để xây dựng nông thôn mới, vận động và tiếp nhận hơn 3,7 tỷ đồng làm 106 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. 

 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, MTTQ huyện Mù Cang Chải tiếp tục làm tốt việc kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội chung tay giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ. Đến thời điểm 13/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận gần 820 triệu đồng; hơn 7 tấn gạo từ các nguồn ủng hộ, đã phân bổ, hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chủ trương của tỉnh.

 

Với khí thế thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, MTTQ huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của địa phương.

Anh Dũng

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h