Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

UBND tỉnh Yên Bái phát động Phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

12/10/2020 11:14:29 Xem cỡ chữ Google
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Để thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản phát động phong trào thi đua.

Hội nghị hiệp thương lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV; đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021(Ảnh minh họa )

Với chủ đề phát động phong trào: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng và phát động đợt thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Các cấp ủy, các tổ chức Đảng phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; Phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội được phân bổ cho tỉnh Yên Bái; bầu đủ số lượng và đảm bảo cơ cấu đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cửCó các phương án chủ động đối phó với những  tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương trong việc tuyên truyền về cuộc bầu cử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phát huy tối đa hoạt động của hệ thống truyền thanh từ tỉnh đến cơ sở, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối; Có giải pháp mạnh nhằm trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ; giảm thiểu các tệ nạn xã hội, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, tai nạn giao thông; có các phương án chủ động đối phó với những  tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,  phản ánh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử.

 

Ngoài ra, Tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019- 2025”.

Đoàn Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h