Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị Hiệp thương xây dựng phường Đồng Tâm đạt chuẩn đô thi văn minh

27/11/2017 08:02:59 Xem cỡ chữ Google
Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh; ra mắt khu dân cư đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh.

Uỷ ban MTTQ phường Đồng Tâm và các tổ chức thành viên ký hiệp thương.

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến dự. 

 

Phường Đồng Tâm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh được chia làm 12 khu dân cư với 64 tổ dân phố. 

 

Thực hiện Đề án ra mắt phường đạt chuẩn đô thị văn minh của UBND thành phố Yên Bái, đến nay, cơ bản các tiêu chuẩn chung của phường đã đạt. 

 

Tuy nhiên, còn một số tiêu chí chưa đạt như: 100% tổ dân phố, khu dân cư văn hóa xây dựng ra mắt chuẩn văn hóa; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông…

 

Theo đó, thông qua hiệp thương giữa Uỷ ban MTTQ phường Đồng Tâm và các tổ chức thành viên, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ phường cùng các hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng phường Đồng Tâm đạt chuẩn đô thị văn minh trước năm 2020.

 

Tại Hội nghị, khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm đã ra mắt đăng ký  xây dựng khu dân cư đạt chuẩn đô thị văn minh vào tháng 10 năm 2018. 

 

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo phường Đồng Tâm cùng các ngành, đoàn thể, đội trật tự đô thị thành phố Yên Bái đã ra quân hưởng ứng tuyên truyền, vận động các hộ dân tại tuyến đường tự quản Yên Ninh chấp hành nghiêm việc không lấn chiếm lòng, lề đường, không vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h