Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Văn Yên phát huy hiệu quả ban công tác mặt trận

17/04/2018 01:48:54 Xem cỡ chữ Google
Năm 2017, các trưởng ban công tác mặt trận huyện Văn Yên phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng 19 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; xây dựng 12 mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới.

uyện Văn Yên phát huy vai trò các ban công tác mặt trận trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới.

Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, với tinh thần chủ động, các ban công tác mặt trận (CTMT) trong huyện đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

 

Qua đó, phát huy sức mạnh, tinh thần tự quản của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, đảm bảo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây hệ thống chính trị vững mạnh. 

 

Năm 2017, các trưởng ban CTMT huyện Văn Yên phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng 19 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; xây dựng 12 mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới.

 

Thông qua hoạt động của ban CTMT từ năm 2014 đến nay, các trưởng ban CTMT trong huyện đã tiếp thu và phản ánh 1.672 ý kiến, kiến nghị của các cư tri với Đảng, Quốc hội, hội đồng nhân dân, chính quyền và MTTQ các cấp; hướng dẫn nhân dân thường xuyên giám sát hoạt động của chính quyền các cấp, đại biểu nhân dân, dân cử, cán bộ đảng viên trên địa bàn dân cư; phối hợp với cấp ủy, trưởng thôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo pháp lệnh; vận động nhân dân thực hiện tốt 312 hương ước, quy ước ở khu dân cư; 312/312 trưởng ban CTMT tham gia tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở.


Cùng với đó, trưởng ban CTMT ở các khu dân cư (KDC) đã chủ trì xây dựng và triển khai công tác của các ban CTMT; trực tiếp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên thu thập phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tiêu biểu như: ông Nguyễn Đăng Chiều - Trưởng Ban CTMT khu phố 5, thị trấn Mậu A; ông Hoàng Văn Phong - Trưởng ban CTMT thôn Tân Thành, xã Đại Phác; ông Phạm Đức Trọng - Trưởng Ban CTMT KDC thôn 8, xã Yên Hưng; bà Bùi Thị Huệ - Trưởng Ban CTMT thôn Yên Dũng 2, xã Yên Hợp…

 

Bên cạnh đó, các trưởng ban CTMT còn làm tốt công tác giám sát, phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động tự quản ở cơ sở, các mô hình tự quản như: mô hình tự quản về bảo vệ môi trường KDC thôn Tân Thành, xã Đại Phác; mô hình tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu phố 5, thị trấn Mậu A; mô hình tự quản về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu ở thôn Đồng Vật, xã An Thịnh…


Phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong công tác hòa giải ở cơ sở, từ năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải cơ sở đã tổ chức hòa giải thành công 376 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

 

Đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các trưởng ban CTMT trên địa bàn đã vận động nhân dân hiến 127.884 m2 đất; 22,197 công lao động; đóng góp trên 10 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn; vận động nhân dân ủng hộ trên 5 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm xuống 1%...


Xây dựng KDC vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó, các ban CTMT được xem là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, thời gian tới, cán bộ làm CTMT cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ phù hợp với điều kiện của từng KDC. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với ban cán sự địa phương trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như tính tiền phong, gương mẫu của các cán bộ, đảng viên và các nhân tố tích cực tại KDC.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h