Tin Hoạt động >> Tuyên giáo

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 01/2021:

14/01/2021 08:28:12 Xem cỡ chữ Google
Sáng 11/01, tại Thành ủy Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 01/2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo viên của tỉnh đã nghe truyền đạt các chuyên đề về những vấn đề mới của các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh khoá XVIII và một số nội dung công tác trong thời gian tới; kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: đội ngũ báo viên cấp tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và thông tin có tính định hướng; đồng thời phân nhóm đối tượng để có phương thức tập trung tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị; khai thác và sử dụng mạng xã hội để trở thành kênh tuyên tuyền hiệu quả.

Mỗi ban tuyên giáo cần xây dựng trang mạng xã hội để tuyên truyền một cách hiệu quả và thực chất hơn; mỗi báo cáo viên và ban tuyên giáo các cấp không thể đứng ngoài mạng xã hội để tập trung tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, chia sẻ những thông tin tốt trong ngày tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, với những nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu… 

Tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền biên dịch tiếng nói, chữ viết đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên ở các xã, phường, thị trấn...; kiện toàn đội ngũ báo viên ở cơ sở, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; đội ngũ báo viên từ cấp tỉnh đến cơ sở cần tăng cường bám sát cơ sở để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân.

Định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy và các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; đặc biệt tập trung tuyên truyền kết quả kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung nghị quyết chuyên đề Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh, của đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tiếp tục thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h