Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành xuất sắc, toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 190.

22/01/2021 04:59:58 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và dự toán thu ngân sách năm 2020. Ủy ban MTTQ tỉnh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao ( mức IV) theo Chương trình hành động 190.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho các cơ quan đơn vị trong Khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể

 

Theo Chương trình hành động 190 của tỉnh đã có 56 cơ quan, đơn vị được giao 624 chỉ tiêu, nhiệm vụ (gồm 34 nhiệm vụ chung, 590 chi tiêu, nhiệm vụ cụ thể) và 81 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bổ sung. Đến  ngày 31/12/2021 đã hoàn thành 696/705 chỉ tiêu, nhiệm vụ (bằng 98,7%).

Ủy ban MTTQ tỉnh có 18 nhiệm vụ, đã hoàn thành 7 nhiệm vụ chung của Khối và hoàn thành 10/11 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 8 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, 2 nhiệm vụ đạt chỉ tiêu gồm:

(1) Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố hiện có, phấn đấu có ít nhất 30% tổ tự quản tiêu biểu. Kết quả có 918/2.400= 38,25 %, vượt 8,25% đạt 127 %

 (2) Trực tiếp xây dựng và hoàn thành 12/05 công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh (Công trình phúc lợi xã hội hoặc các mô hình mới, hiệu quả, bền vững), vượt 7 công trình, phần việc đạt  240%

 (3) Tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia hoạt động của tổ chức đoàn thể trên 75%. Tỷ lệ thu hút bình quân của các đoàn thể là 84,92%, vượt 10%, đạt 110 % kế hoạch.

(4) Vận động, xây dựng mới 52/20 nhà đại đoàn kết, vượt 32 nhà, đạt 260 % kế hoạch giao (đã khánh thành 24 nhà, số nhà còn lại hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021).

(5) Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ 1 ngày lương và các nguồn xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tối thiểu 3 tỷ đồng. Kết quả vận động được  trên 8 tỷ đồng, đạt 266%.

(6) Chủ trì, Phối hợp với các đoàn thể duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các xã đã công nhận nông thôn mới và dự kiến công nhận nông thôn mới trong 2020 (MTTQ chủ trì thực hiện tại 14 xã nông thôn mới được công nhận năm 2019 đạt 100%).

(7) Chủ trì hiệp thương, thống nhất các tổ chức đoàn thể xác định đến xã và danh mục cụ thể tham gia các nhiệm vụ được phân công xây dựng nông thôn mới 2020 tại 10 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới 2020. MTTQ chủ trì thực hiện tại 02 xã nông thôn mới đạt 100%.

(8) Vận động thành lập 39/20 tổ hợp tác, vượt 19 tổ so với chỉ tiêu giao, đạt 195% kế hoạch giao.

(9) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 29/15 hộ thoát nghèo, vượt 14 hộ, đạt 193% Kế hoạch giao.

(10) Nhiệm vụ bổ sung: Phối hợp thực hiện Đề án hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. UBMTTQ tỉnh vận động xã hội hóa được 9.950/9.200 triệu đồng đạt 108%. Góp phần cùng tỉnh hoàn thành xây dựng  894 nhà đại đoàn kết đảm bảo đúng tiến độ của tỉnh.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện toàn diện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Trung ương, tỉnh, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng MTTQ các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo. MTTQ các cấp kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống Covid-19 và làm nhà ở cho hộ gia đình có công, người nghèo; phối hợp tiếp nhận và phân bổ kinh phí trên 17,3 tỷ đồng, MTTQ và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò tự quản làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tiến hành giám sát trên 2.900 cuộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và  rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ.

MTTQ mở rộng và đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. MTTQ đã chủ động tham mưu, đề xuất, đồng thời là nòng cốt trong liên minh các tổ chức thành viên, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tập hợp cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia lao động, sản xuất, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên đạt trên 84%.

Trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, MTTQ các cấp đã hoàn thành 198 công trình, phần việc chào mừng Đại hội (trong đó cấp tỉnh hoàn thành 7 công trình, 4 phần việc, 01 mô hình bền vững.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), MTTQ các cấp đã tuyên truyền bằng nhiều hình thiết thực với trên 1.500 buổi tuyên truyền miệng, treo trên 500 pano, áp phích, phướn, băng zôn, khẩu khiệu tại các trục đường chính, nhà văn hóa, trụ sở làm việc; phối hợp xây dựng chuyên trang tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, chào mừng, đã có trên 2.000 tin, bài, ảnh đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của TW và địa phương. Long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với trên 100 đại biểu.

Tiếp tục thực hiện việc mở rộng và đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Chú trọng biểu dương điển hình tiên tiến là đồng bào công giáo có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Qua đó nhằm tăng cường công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò của các vị tiêu biểu, người uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc. Vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ triển khai tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền đã có gần 1.500 hộ dân hiến trên 155 nghìn m2  đất, trên 20 nghìn ngày công lao động và đóng góp trên 207 tỷ đồng sửa chữa, làm mới gần 100km đường bê tông liên thôn, bản, xây dựng 12 cống, 01 cây cầu, xây dựng 900 đoạn đường hoa, lắp đèn chiếu sáng 2.700m2 đường nông thôn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 71/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 47,3% (trong đó có 8 xã đặc biệt khó khăn), có 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; trong đó, huyện Trấn Yên là huyện đầu tiên trong khu vực Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở cấp huyện, cấp xã.  Năm 2020, có 16 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng quy định kết quả với trên 95% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, trong đó có 07 xã đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức sôi nổi với nhiều nét mới, nổi bật; hoạt động phong phú, sinh động, được nhân dân hưởng ứng tích cực, Kết quả: Có 1.364/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, đạt 100%; Có 1.360/1.364 KDC tổ chức tốt cả 2 nội dung phần lễ và phần hội đạt 99,7%; có trên 240 nghìn người tham dự ngày hội; có trên 13.400 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng nhân dịp tổ chức ngày hội. Cũng trong đợt này, MTTQ phối hợp với ngành văn hóa bình xét kết quả toàn tỉnh có 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 66% làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phối hợp, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chương trình mỗi xã một sản phẩn. Toàn tỉnh đã có 94 sản phẩm OCOP được cấp tỉnh xếp hạng góp phần đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là nông sản sạch đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong năm, tỉnh Yên Bái  tổ chức được 12 Hội chợ thương mại và 5 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi.

Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thông qua MTTQ các cấp vận động, tiếp nhận tiền mặt và ngày công lao động được trên 30 tỷ đồng.  MTTQ phối hợp hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa trên 1.000 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng (nhà theo Đề án của tỉnh là 894 nhà,  trong đó, nguồn kinh phí thông qua hệ thống MTTQ các cấp phối hợp vận động, phân bổ thực hiện với số tiền 15,98 tỷ đồng). Và các hỗ trợ khác như xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, hỗ trợ các đối tượng nghèo, hỗ trợ cây, con giống sản xuất; khám chữa bệnh.

Ban cứu trợ tỉnh đã kịp thời tổ chức vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh. Đã vận động, tiếp nhận được số tiền trên 5 tỷ đồng, trong đó, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai được trên 2,9 tỷ đồng và một số hàng hóa. Đã phẩn bổ số tiền trên 5,4 tỷ đồng (trong đó có  2,3 tỷ đồng ủng hộ nhân dân 05 tỉnh miền Trung; Phân bổ 2,385 tỷ đồng từ  nguồn hỗ trợ có địa chỉ của Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup hỗ trợ đầu tư Dự án di dân thôn Bản Cại, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn; và các hỗ trợ thiên tai, hỏa hoạn khác trong tỉnh.

MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Năm 2020, đã tổ chức trên 784 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 80.000 người tham dự; có trên 3.900 lượt phát biểu với gần 17.000 ý kiến phản ánh, kiến nghị; có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì giám sát 04 nội dung, phối hợp tổ chức 14 cuộc giám sát. Chủ trì phản biện xã hội đối với 02 dự thảo văn bản, phối hợp cùng các tổ chức CTXH tỉnh phản biện 4 dự thảo văn bản.

MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực cho đội ngũ MTTQ các cấp. Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn các ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy đối với MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã; có 9/9 MTTQ cấp huyện bố trí Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Tiếp tục duy trì 24 chương trình và Quy chế phối hợp ; ký mới ký mới 01 chương trình phối hợp với BTV các huyện, thị ủy. Tổ chức tập huấn cho gần 2.000 lượt cán bộ làm công tác mặt trận; phát huy tốt hoạt động của các vị Ủy viên Ủy ban, thành viên các Hội đồng tư vấn. Hướng dẫn MTTQ cấp huyện thành lập Ban tư vấn (có 5/9 huyện có Ban tư vấn) để nắm bắt, phản ánh kịp thời ý kiến của các tầng lớp nhân dân và tham gia vào những dự án luật quan trọng của Nhà nước, của địa phương. Đã kiện toàn nhân sự, kết nạp mới 02 tổ chức thành viên, bổ sung, thay thế 12 vị Ủy viên Ủy ban khóa XV, kiện toàn 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 01 hội nghị điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động giai đoạn 2015-2020, cấp huyện có 3/9 huyện tổ chức Hội nghị biểu dương thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 86 kỷ niệm chương, tặng bằng khen cho 20 tập thể, 13 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen 33 tập thể và 72 cá nhân. Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn 01 nhiệm vụ chỉ tiêu mặc dù các ngành, các cấp đã vào cuộc quyết liệt nhưng do diễn biến dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ học kéo dài, tình trạng tảo hôn và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có giảm so với năm 2019 nhưng không đáng kể. Qua công tác tập trung tuyên truyền vận động tình trạng tảo hôn (TH) giảm 27,8%; xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 30%, cá biệt tình trạng hôn nhân cận huyết thống tăng 3 trường hợp so với năm 2019.

Do đó trong năm 2021, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, tăng cường vận động, kiểm tra và có phương pháp, kế hoạch, lộ trình tiếp tục thực hiện đẩy lùi các tình trạng trên.

Hoàng Linh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h