Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

MTTQ tỉnh tổng kết hoạt động cơ quan chuyên trách năm 2020

04/02/2021 12:52:37 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, cơ quan MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020. Dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, toàn thể cán bộ công chức cơ quan MTTQ tỉnh cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Bịch Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Trong năm, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy chế, Cơ quan MTTQ tỉnh đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và hoàn thành xuất sắc toàn diện các lĩnh vực công tác.

Công tác tuyên truyền, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai thực hiện tốt. Trong năm, đã phối hợp tiếp nhận và phân bổ kinh phí trên 17,3 tỷ đồng kinh phí phòng chống covid-19 và làm nhà ở cho hộ gia đình có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Biên tập đăng tải trên 400 tin, bài. triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tự quản tại thôn, bản tổ dân phốviệc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết với 100% KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc .

Phối hợp hiệp thương phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên, tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình hành động 190 Tỉnh ủy, có 918/2.400 tổ tự quản được đánh giá tiêu biểu, đạt 38,25 %; thành lập mới, ra mắt 39/20 tổ hợp tác , hỗ trợ làm mới 52/20 nhà Đại đoàn kết; vận động, giúp đỡ 29/15 hộ thoát nghèo, thành lập các Tổ tự quản môi trường, thu gom rác thải đưa 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; xây dựng và hoàn thành 12/5 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; vận động xã hội hóa được 9.950/9.200 triệu đồng (đạt 108%) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở theo Đề án của tỉnh. Vận động, tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội trên 30 tỷ đồng. Phối hợp hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa trên 1.000 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng và các hỗ trợ khác.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân được tổ chức tốt. Tham mưu nắm tình hình nhân dân, Báo cáo tình hình nhân dân hàng quý, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trình các kỳ họp Quốc Hội và HĐND tỉnh. Phối hợp hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức trên 784 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 80.000 người tham dự; và tổng hợp có trên 3.900 lượt phát biểu với gần 17.000 ý kiến phản ánh, kiến nghị; có trên 90% ý kiến đã được các ngành chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì 04 nội dung giám sát và 02 Hội nghị phản biện xã hội, hướng dẫn Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò tự quản làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tiến hành giám sát trên 2.900 cuộc. Ký chương trình phối hợp, tổ chức 06 Hội nghị tập huấn, gặp mặt, phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Qua công tác tập trung tuyên truyền vận động tình trạng tảo hôn giảm 27,8%; hôn nhân cận huyết thống xuất nhập cảnh trái phép giảm 30%.

Công tác tổng hợp, quản trị hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng được triển khai làm tốt, Văn phòng cơ quan đã làm tốt công ác báo cáo định kỳ, Phối hợp tổ chức trên 10 hội nghị, cuộc làm việc theo chức năng nhiệm vụ công tác Mặt trận và 22 Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tiếp nhận, xử lý trên 3.000 văn bản đến; phát hành gần 1.000 văn bản đi.

Hướng dẫn MTTQ cấp huyện thành kiện toàn tổ chức, cán bộ, cấp tỉnh kết nạp mới 02 tổ chức thành viên, bổ sung, thay thế 12 vị Ủy viên Ủy ban khóa XV, kiện toàn 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. tham mưu giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 02 đồng chí, tiếp nhận 02 công chức.

Tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm như Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Hội nghị điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động giai đoạn 2015-2020; Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2020.

Hướng dẫn, chấm điểm thi đua, trình hồ sơ khen thưởng được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 86 kỷ niệm chương, tặng bằng khen 20 tập thể, 13 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen 04 tập thể, 04 cá nhân. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen 33 tập thể và 72 cá nhân. Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2020; Tỉnh ủy thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động 190 (mức IV)

Đảng đoàn, Ban Thường trực chỉ đạo, phối hợp tốt với các tổ chức trong cơ quan trong duy trì chế độ sinh hoạt theo chức năng nhiệm vụ. Thông qua đó động viên cán bộ, viên chức cơ quan thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan. Duy trì đều đặn chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; kiện toàn các tổ đảng.  Chi bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh được công nhận là Mô hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020” và 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2020.

Công đoàn cơ quan MTTQ tỉnh làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của CBCC. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2020 đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020

Chi đoàn thanh niên cơ quan MTTQ tỉnh đã triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; tích cực tham gia các hoạt động về nguồn do Đoàn cấp trên tổ chức,làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi con cán bộ công chức cơ quan và các cháu thiếu nhi tại xã được phân công phụ trách. Là Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Bí thư Đảng đoàn, thủ trưởng đơn vị ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2021, Đảng đoàn, BTT cần tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong Cơ quan MTTQ tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động và giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Tổ chức Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trong cơ quan.

Đồng chí kêu gọi và mong muốn mỗi cán bộ công chức tích cực, tư duy sáng tạo hơn nữa, đổi mới đổi phương pháp làm việc; phát huy năng lực, trí tuệ, nâng cao chất lượng hiệu quả chuyên môn góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị Ban Thường trực trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 02 đồng chí, trao công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 03 đồng chí, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 01 Tập thể và 10 cá nhân thuộc cơ quan MTTQ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Đoàn Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h