Tin Hoạt động >> Thi đua - Khen thưởng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng nội dung phát động Phong trào thi đua năm 2021

08/03/2021 10:58:44 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đại diện 18 Khối thi đua trong tỉnh đã phát biểu hướng ứng nội dung phát động thi đua năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh . Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động!

Đồng chí Giàng A Tông, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng thi đua

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa Hội nghị!

 

Đại diện 18 Khối thi đua và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự đồng tình, quyết tâm cao với chủ đề thi đua năm 2021 và mục tiêu tổng quát của tỉnh là: "Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" và những nội dung thi đua do lãnh đạo UBND tỉnh vừa phát động.

 

Phát huy vai trò của MTTQ là tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong năm 2021 và những năm tiếp theo MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động vận để tuyên truyện vận  động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động, chiến sỹ lực lượng vũa trang và các các tầng lớp nhân dân các dân tốc trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các nội dung phong trào thi đua năm 2021 bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, hiệu quả, thiết thực ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đồng thời không ngừng học tập đổi mới, sáng tạo trong triển khai từng nội dung thi đua, các cuộc vận động để tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa trong các cấp các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể là:

 

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích nhân dân khởi nghiệp, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vùa làm tốt công tác phòng chống dích bệnh, nhất là đại dịch Covid – 19. Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ hợp tác, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế sớm đưa Yên Bái trở tỉnh phát triển khá trong các tỉnh trung du miền núi phía bắc vào năm 2025.

 

MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện;  nhân đạo vận động quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai… thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021. Phối hợp các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong công đồng  khu dân cư;  phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.  Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy.

 

Phối hợp cùng với các cấp các ngành trong hệ thống chính trị triển khai và tổ chức  thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với phương châm lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát và đánh giá của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.  Phát huy vai trò của trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao hiệu quả của các tổ tự quản về an ninh trật tự cùng với chính quyền cơ sở và lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác truyên truyền, vận động các tầng lớp nhân nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm cổ vũ, động viên toàn dân thi đua trong học tập, lao động, sản xuất. Đồng thời phê phán những nhân tố chưa tích cực, các thông tin xấu độc, phản động nói không đúng sự thật của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

 

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như các cơ quan đơn vị, địa phương  bày tỏ sự đồng tình và quyết tâm cao trong thực hiện các nội dung thi đua. Tin tưởng rằng các nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2021 mà UBND tỉnh vừa phát động sẽ tạo không khí phấn khởi tích cực hưởng ứng trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong và đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.

 

 Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h