Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Ủy ban MTTQ Yên Bái góp phần để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm

02/04/2021 03:07:57 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015, Nghị quyết liên tịch số 403 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam..., Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang tích cực thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đang tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đối với ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và ban công tác mặt trận ở khu dân cư; thực hiện giám sát công tác bầu cử đối với thường trực HĐND, UBND, các tổ chức phụ trách bầu cử và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương. 

Trong thời gian từ ngày 20/2 - 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện giám sát việc thành lập và hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử. 

Từ ngày 13/4 - 22/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giám sát hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử. 

Cùng đó, từ ngày 29/4 - 22/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thực hiện giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Đồng thời, tích cực thực hiện giám sát việc tuyên truyền về bầu cử kể từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử. 

Riêng trong ngày diễn ra cuộc bầu cử (23/5), Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc thực hiện Thông tư số 01, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các tổ bầu cử. 

Trong đó, tập trung vào các nội dung như: việc bố trí khu vực bỏ phiếu; việc tổ chức phân công nhiệm vụ của tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; việc sử dụng thẻ cử tri theo mẫu quy định; việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; việc đóng dấu "Đã đi bầu" của tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu bầu; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu; việc ghi biên bản và kết quả bầu cử...

Đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: "Toàn bộ quy trình thực hiện giám sát được thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 403; Thông tri số 23 ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 12 ngày 18/1/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 

Ngoài thực hiện các hoạt động trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh còn cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia khi có đề nghị; đồng thời, cử cán bộ tham gia giám sát trực tiếp tại địa điểm tham gia bỏ phiếu trong tỉnh./. 

Thảo Nhi

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h