Tin Hoạt động >> Chính trị

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

08/06/2017 03:05:20 Xem cỡ chữ Google
Ngày 7/6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả công tác mặt trận 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

 

5 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể, tăng cường phối hợp phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phối hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQ đặc biệt quan tâm, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho 200 hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ. Dịp Tết Nguyên đán, Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm đã tặng gần 11 nghìn suất quà trị giá trên 5 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra lời kêu gọi hưởng ứng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đến 31/5 đã vận động và tiếp nhận được 655 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đẩy mạnh phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. MTTQ các cấp đã tăng cường nắm tình hình về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tích cực phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu, nâng cao năng lực cho cán bộ MTTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành thời gian tập trung phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn chủ yếu trong công tác mặt trận; nội dung và phương thức trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân; làm rõ những vấn đề mới có tác động tích cực, rõ nét trong hoạt động công tác mặt trận những năm gần đây; đánh giá hiệu quả công tác cán bộ làm công tác mặt trận, hiệu quả của một số cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”, và “Ngày vì người nghèo”; việc phối hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác mặt trận thời gian qua. Đó là nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ chậm đổi mới so với nguyện vọng nhân dân; Sự phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức đoàn thể, thành viên còn có khoảng cách; Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ MTTQ các cấp còn hạn chế; Công tác thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chưa thường xuyên, chưa có sức lan tỏa sâu rộng; Công tác giám sát, phản biện thiếu mạnh mẽ, quyết liệt...

Nhấn mạnh năm 2017 là năm có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc - đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của MTTQ và các tổ chức thành viên; nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức để phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; luôn chăm lo lợi ích về tinh thần, sát cánh bên đoàn viên, hội viên, bên các tầng lớp nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục trên cơ sở chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, MTTQ các cấp chú trọng tăng cường hoạt động thông tin, tổ chức các diễn  đàn trao đổi đối thoại để xử lý những vướng mắc, bức xúc của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Việc hướng mạnh về cơ sở, về cộng đồng dân cư để phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, khơi dậy cái đẹp trong cộng đồng, cổ vũ nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng cần đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao MTTQ tỉnh tổ chức cuộc gặp mặt điển hình tiên tiến là các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, xuất sắc để tôn vinh, biểu dương nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); tiếp tục đổi mới hoạt động trong Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi dậy, tạo sự thống nhất, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Ngoài ra, MTTQ các cấp cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức trong hệ thống MTTQ các cấp; tham gia phản biện trong xây dựng cơ chế, chính sách, thực thi chính sách pháp luật để thiết thực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ MTTQ từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy MTTQ các cấp, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, giai đoạn 2017 - 2020 theo hướng tinh gọn, đảm bảo năng lực, trình độ, tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác MTTQ trong tình hình mới.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h