Tin Hoạt động >> Phong trào

Vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền tập hợp đoàn kết nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

23/04/2021 08:38:16 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã ký Chương trình phối hợp, hiệp thương với các tổ chức thành viên, các sở ngành liên triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020”. Đồng thời, Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, tập trung tuyên truyền, vận động tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia Cuộc vận động thực chất và hiệu quả. Trong 5 năm, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo với tổng số trên 15.000 hộ nghèo được các đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ. Vận động, tiếp nhận, phân bổ và thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ tặng trên 50 nghìn suất quà cho đối tượng nghèo, hộ gia đình chính sách, đối tượng khó khăn với các nguồn trị giá trên 16 tỷ đồng. MTTQ các cấp xây dựng mới và duy trì 204 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ 108 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Qua đó đã góp phần giúp cho trên 50.000 hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% cuối năm 2015 giảm còn 7,04% cuối năm 2020 (giảm 25,17%), bình quân mỗi năm giảm 5,03%.

Đường hoa Hội phụ nữ Bản Ao Luông - xã Sơn A

Phát huy được sức mạnh đoàn kết trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khẳng định được vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc hiến công, hiến đất, cây cối hoa mầu, kinh phí góp phần thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh, đặc biệt là ở cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhân dân hiến trên 860 nghìn m2 đất, 550.000 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, mương máng thủy lợi, các công trình phúc lợi, đã tham gia đóng góp làm được trên 100 công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện kiên cố hóa mở trên 1.000 km đường giao thông nông thôn...

MTTQ và các tổ chức thành viên ở các cơ sở vùng nông thôn đẩy mạnh vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; Năm 2019, 2020 Thực hiện Chương trình hành động số 144, 190 của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp vận động thành lập 2.696 tổ tự quản (trong đó nâng cao chất lượng 918 tổ tự quản đạt tiêu biểu), thành lập 91 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân, huy động được nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. Năm 2020 có 1.364/1.364 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đạt 100%; có 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 66% làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cùn với đó, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền và ngành giáo dục thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học tạo điều kiện thuận lợi giáo viên, học sinh tham gia giảng dạy, học tập đạt kết quả cao. Trong 5 năm, MTTQ tỉnh đã vận động, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ xây dựng mới 05 trường, điểm trường học và công trình phụ trợ tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu trị giá trên 7,5 tỷ đồng. Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi ủng hộ thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ. Trong 5 năm qua đã tiếp nhận trên 6 tỷ đồng. Năm 2020, Ban Cứu trợ tỉnh - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tổ chức vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh Covid-19, công tác tiếp nhận, phối hợp tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực ủng hộ đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

MTTQ và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... các cấp đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xan. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, phong phú, đa dạng như: tổ chức các hội thi, phong trào Phong trào “Học sinh tham gia xây dựng NTM”, phong trào “Thắp sáng đường quê”, phong trào “Tự quản vệ sinh đường làng ngõ xóm”, phong trào “trồng hoa ven đường”, phong trào “Mỗi gia đình 01 hố thu gom rác thải”… Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp MTTQ các huyện, thị, thành phố triển khai thành lập 641 tổ tự quản bảo vệ môi trường, trong đó có 192 tổ tự quản đạt tiêu biểu; 12 mô hình điểm Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường từ nguồn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ, sau đó nhân rộng được 46 mô hình, hiện nay các mô hình đã phát huy hiệu quả tại các khu dân cư.

Vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đến nay MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh phối hợp với ngành chức năng thành lập mới và duy trì có hiệu quả 1.654 mô hình tổ tự quản thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, 189 mô hình tổ tự quản bảo đảm ATGT, 118 mô hình tổ tự quản bảo đảm an toàn thực phẩm; duy trì, củng cố 1.364 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm, 1.062 KDC không phát sinh tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Đồng thời, Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Tích cực tham gia góp ý với cán bộ đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền xã, phường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn nghiệp vụ, qua đó hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tính đến hết năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức 219 đoàn giám sát; tham gia 587 cuộc giám sát.

MTTQ tham gia tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới:

 Trên cơ sở các văn bản Hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản, tập huấn, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã đề ra, các nội dung được thực hiện dân chủ, khách quan, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Có thể khẳng định, thông qua triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh trong những năm qua. Đến nay, toàn tỉnh đã có 75/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 50%); 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 2/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019./.

Đức Vinh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h