Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, quản lý các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung

04/05/2021 03:36:42 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung chuyên môn trong việc tổ chức bàn giao, tiếp nhận và đưa đón người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 ngày. Sở Y tế hướng dẫn như sau:

I. QUY ĐỊNH BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Khi tiếp nhận, bàn giao người hết thời hạn cách ly tập trung phải có đầy đủ điều kiện.

Thông báo danh sách công dân đã hoàn thành cách ly tập trung của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái hoặc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khác (đối với trường hợp cách ly tại tỉnh khác).

- Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 02 lần âm tính vào ngày thứ 1 và ngày thứ 14.

- Giấy xác nhận hoàn thành cách ly do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Có biên bản bàn giao giữa các thành phần tham gia giao, nhận người hoàn thành cách ly tập trung (Theo mẫu đính kèm).

-  Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu.

2. Di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú bằng phương tiện vận tải đường bộ

- Yêu cầu đi bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí): Xe phải được đăng ký trước với đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng).

- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.

- Hạn chế tiếp xúc gần (<2m) với người khác trong quá trình di chuyển.

- Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú.

3. Quy định đối với người cách ly khi về nơi cư trú

- Phải khai báo với Bí thư chi bộ thôn, tổ, trưởng thôn, tổ khi về đến nơi lưu trú.

- Ký cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (Theo mẫu đính kèm).

- Chủ động theo dõi sức khoẻ và ghi nhật ký lịch sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo. Thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở…

II. THÀNH PHẦN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh

- Đại diện Trung tâm Y tế tuyến huyện, nơi có cơ sở cách ly.

- Đại diện đơn vị thực hiện tổ chức cách ly.

- Người hoàn thành cách ly.

- Đại diện Trung tâm Y tế tuyến huyện, nơi người đã hoàn thành cách ly về lưu trú.

2. Tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác

-  Đại diện cơ quan, đơn vị sử dụng người nhập cảnh hoàn thành cách ly (nếu có).

- Người hoàn thành cách ly.

- Chính quyền địa phương, nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú

- Đại diện Trung tâm Y tế tuyến huyện, nơi người đã hoàn thành cách ly về lưu trú.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Yên Bái

 1.1. Đơn vị quản lý khu cách ly tập trung

- Hướng dẫn cụ thể cho người đã hoàn thành cách ly tập trung:

+ Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú.

+ Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đến nơi đông người.

+ Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác.

- Phối hợp Trung tâm Y tế địa phương tổ chức ký bàn giao người đã hoàn thành cách ly (theo mẫu kèm theo)

Trung tâm y tế ở địa phương nơi thực hiện cách ly tập trung có văn bản thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái danh sách những người dự kiến hoàn thành cách ly (thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan) trước 03 ngày để bố trí phương án tiếp nhận bàn giao người đã hoàn thành cách ly theo quy định (Theo mẫu thông báo đính kèm).

1.2. Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố nơi có người đã hoàn thành cách ly về cư trú

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện/thị xã/thành phố bố trí phương tiện và có phương án vận chuyển người hoàn thành cách ly tập trung theo đúng thành phần, thời gian, địa điểm, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

- Bố trí cán bộ y tế (của Trung tâm Y tế/Trạm Y tế) đến tiếp nhận người hoàn thành cách ly về địa phương quản lý.

- Trung tâm y tế có kế hoạch; cử cán bộ y tế hướng dẫn cho người hoàn thành cách ly ký cam kết theo dõi sức khỏe; thực hiện kiểm tra, theo dõi y tế cho đến hết 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung).

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi người cách ly tập trung.

- Trong trường hợp người hoàn thành cách ly không trở về địa chỉ nơi lưu trú theo đăng ký thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết.

2. Tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh khác trở về tỉnh Yên Bái

- Sau khi có Thông báo danh sách công dân đã hoàn thành cách ly tập trung của Sở Y tế các tỉnh, thành phố nơi thực hiện cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố nơi người đã hoàn thành cách ly có kế hoạch bố trí tiếp nhận các trường hợp trên về nơi  lưu trú để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong vòng 14 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly theo quy định.

- Trung tâm y tế cử cán bộ y tế (Trạm Y tế) hướng dẫn cho người hoàn thành cách ly ký cam kết theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú; thực hiện kiểm tra, theo dõi cho đến hết 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung).

Trong trường hợp người hoàn thành cách ly không trở về địa chỉ nơi lưu trú theo đăng ký thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã, cấp huyện để giải quyết.

- Đối với người cách ly thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại mục 3 phần I.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 Là đầu mối trao đổi thông tin về tiếp nhận, bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở về tỉnh Yên Bái

- Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về các quy định tiếp nhận bàn giao, quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế người đã hoàn thành cách ly.

- Cập nhật thông tin hàng ngày về những người đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly của tỉnh và những người đã hoàn thành cách ly từ các tỉnh, thành phố về lưu trú trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả người nhập cảnh, các chuyên gia, lao động người nước ngoài về lưu trú tại các doanh nghiệp).

4. Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong chỉ đạo công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý những người đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly của tỉnh và những người đã hoàn thành cách ly từ các tỉnh, thành phố về lưu trú trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả người nhập cảnh, các chuyên gia, lao động người nước ngoài về lưu trú tại các doanh nghiệp)... trên địa bàn để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong 14 ngày tiếp theo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong 14 ngày tiếp theo các trường hợp nêu trên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú sau cách ly.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h