Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban MTTQ Văn Yên: Hội nghị Hiệp thương lần 3 đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ

05/05/2021 08:36:24 Xem cỡ chữ Google
Là bước cuối cùng, then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội nghị hiệp thương lần 3 đã được Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tổ chức, đảm bảo chu đáo, dân chủ, công tâm, đánh giá toàn diện các ứng cử viên để chọn ra những người ưu tú, xứng đáng nhất cho toàn dân bầu chọn trong ngày bầu cử 23/5 tới.

Hội nghị Hiệp thương lần 3

Theo số liệu tổng hợp, danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp huyện Văn Yên,  nhiệm kỳ 2021-2026 trước hội nghị hiệp thương lần 3 gồm 1.084 người. Những người đươc đưa  vào danh sách sơ bộ  đều đáp ứng được đúng yêu cầu về thủ tục, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ và dân tộc thiểu số…Về cơ bản các ứng cử viên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, lập trường chính trị vững vàng và thật sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp, có đủ năng lực và sức khỏe, kinh nghiệm công tác cũng như uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Để chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong những ngày qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Văn Yên đã tích cực tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND. Theo ghi nhận, hội nghị hiệp thương lần 3 ở cấp huyện cũng như cấp xã, thị trấn  được tổ chức rất chặt chẽ, công khai, dân chủ. Trên tinh thần tập trung dân chủ, trao đổi, thảo luận về các ứng cử viên để đảm bảo lựa chọn được những người ưu tú, xứng đáng nhất. 100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách chính thức 56 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 924 ngươi ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, tất cả các ứng cử viên qua hiệp thương lần 3 đều đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Trong đó, đối với ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có  20 ứng cử viên là nữ; 6 ứng cử viên ngoài Đảng; 15 ứng cử viên tái cử, 15 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số và 25 ứng cử viên trẻ tuổi ( Dưới 40 tuổi).

Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này cũng tăng cao. Ở cấp huyện, trình độ chuyên môm dưới đại học chiếm 14,2%, trình độ đại học  66,1%, trên đại học chiếm 19,6%, trình độ lý luận chính trị của các ứng cử viên cấp huyện cũng được nâng lên một bước rõ rệt với trình độ cao cấp chiếm 50%, trung cấp chiếm 23%. Ở cấp xã, trình độ chuyên môn dưới đại học chiếm 60,93%, đại học chiếm 38,2%, trên đại học chiếm 0,87%, trình độ chính trị trung cấp chiếm 33,65%, cao cấp chiếm 0,86%.  

Cùng với cấp huyện, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện cũng tích cực tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3. Ngày 14/4, Ủy ban MTTQ xã Yên Thái đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn danh sách chính thức những ứng cử viên ưu tú, xứng đáng nhất cho cuộc bầu đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ danh sách sơ bộ  những  người ứng cử đại biểu HĐND  xã sau  hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ xã Yên Thái đã thống nhất chốt danh sách chính thức 44 người ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đúng cơ cấu và được cử tri tín nhiệm cao trong các hội nghị lấy ý kiến cử tri vừa qua.

Đến thời điểm này, xã Nà Hẩu đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 31 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo về cơ cấu, trong đó ứng cử viên là nữ chiếm 35,5%; người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 77,4%;  dưới 35 tuổi là 70,9 %; ngoài đảng là 25,8%; tái cử là 29,3%...Việc giới thiệu người ứng cử và tổ chức các hội nghị hiệp thương, nhất là hiệp thương lần 3 đã được triển khai đúng theo quy trình, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; đảm bảo cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệmvụ của người đại biểu nhân dân.

Tính đến hết ngày 14/4, huyện Văn Yên và các xã, thị trấn trong huyện  đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 ở các cấp. Quá trình hiệp thương danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều được đảm bảo gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự. Những người được giới thiệu vào danh sách chính thức đều thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả ứng cử viên qua hiệp thương lần 3 đều đảm bảo đáp ứng được 5 cơ cấu: Tỷ lệ nữ, ngoài Đảng, trẻ tuổi, tái cử, dân tộc.

Theo kế hoạch, sau hội nghị hiệp thương lần 3, cấp huyện và cấp xã sẽ công bố công khai danh sách chính thức những người ứng cử về từng đơn vị bầu cử, nhằm hướng đến mục tiêu chọn được người xứng đáng nhất, đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân. Đồng thời, trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần này, Ủy ban bầu cử các cấp trong huyện sẽ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm./.

CTV Thu Nhài

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h