Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

06/05/2021 08:39:11 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021; các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ban hành Công văn số 1246/UBND-VX về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm và quyết liệt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nội dung theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, chủ dộng theo dõi, phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh hàng ngày; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.

Thực nghiệm nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung, cụ thể:

Thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

- Đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định: Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

- Thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú là 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan:

a) Sở Y tế:

- Căn cứ hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn về cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung hướng dẫn người hoàn thành cách ly thực hiện các cam kết theo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

- Tiếp tục rà soát để đảm bảo cơ sớ vật chất tại các địa điểm cách ly tập trung do quân đội quản lý, trong đó lưu ý các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối được với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan y tế, chính quyền các địa phương trong việc tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, nơi cư trú.

c) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trong việc hướng dẫn kỹ thuật, kết nối hệ thống camera tại các cơ sở cách ly với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện nghiêm công tác bàn giao, đưa đón, tiếp nhận, quản lý, giám sát chặt chẽ người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định và hướng dẫn của Sở Y tế.

- Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt quy trình cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung cho người nước ngoài và việc bàn giao người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tại các địa phương.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COV1D-19 tại các thôn, bản, tổ dân phố trong giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án có liên quan để đưa vào vận hành các khu cách ly tập trung tại các địa phương khi cần thiết.

* Các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức cách ly tập trung, quản lý người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và trong cộng đồng; yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phải nắm bắt đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp chặt chẽ và tuyệt đối tuân thủ thực hiện.

Về đảm bảo việc thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ các khu vực cách ỉv tập trung, các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn tỉnh:

Sở Y tế, Sở Tài Nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn chi tiết, cụ thể để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được giao quản lý khu cách ly tập trung và các khu vực thực hiện phong tỏa thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải, rác thải tại các khu vực này, đảm bảo theo đúng các quy định có liên quan. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

Trước mắt tận dụng tối đa phương tiện, thiết bị xử lý chất thải, rác thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để xử lý chất thải, rác thải phát sinh từ các khu vực cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa...

Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống địch bệnh COVID-19 tỉnh:

- Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo số lượng vắc xin được phân bổ đảm bảo tiến độ, không để vắc xin quá hạn.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Căn cứ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVlD-19, Bộ Y tế chủ động, khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh xem xét, giải quyết.

Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh. Phối họp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức cách ly tập trung và quản lý người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của các học sinh thuộc trường hợp phải thực hiện cách ly theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h