Các cuộc vận động, các phong trào thi đua >> Văn hóa - Xã hội

Ban Chỉ đạo Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Triển khai Kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2018

12/04/2018 09:29:17 Xem cỡ chữ Google
Nhằm giúp các hộ nghèo, khó khăn sớm có nhà mới để ổn định cuộc sống, là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được triển khai tại nhiều đơn vị tỉnh, thành trên cả nước.

Ban Chỉ đạo Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Triển khai Kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo năm 2018.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 1,25 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông qua Chi nhánh Yên Bái, để  hỗ trợ làm nhà cho 25 hộ nghèo, khó khăn ở hai huyện Trấn Yên và Văn Chấn. Trong đó, phân bổ Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên 24 nhà, Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn 01 nhà, mức tiền hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng/ nhà. Đối tượng là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, ưu tiên một số hộ thuộc gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn hiện đang ở nhà dột nát, nhà tạm nhưng chưa được hỗ trợ làm nhà ở trong năm 2018.

 Để đạt kết quả, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã triển khai Kế hoạch, hướng dẫn MTTQ  huyện Trấn, và huyện Văn Chấn cần phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cùng cấp, hướng dẫn cơ sở khảo sát, bình xét từ cơ sở thôn, bản, khu dân cư để đảm bảo thực hiện đúng đối tượng. Cùng với đó yêu cầu nhà ở được hỗ trợ xây dựng phải đảm bảo bền vững theo tiêu chí và đúng mẫu của Sở Xây dựng thiết kế. Phát huy tinh thần “đoàn kết, tương thân, tương ái”,UBMTTQ hai huyện cần phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, vận động gia đình, dòng họ cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ hỗ trợ làm nhà để đảm bảo theo yêu cầu của Kế hoạch.

Việc làm nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách ở tỉnh Yên Bái cũng như ở hai huyện Trấn Yên và Văn Chấn là việc làm thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và cán bộ công chức, viên chức Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng./.

 

Tin, ảnh: Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h