Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Chính trị

Thành phố Yên Bái: Thực hiện thí điểm chức danh Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

15/05/2018 09:33:42 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Yên Bái khóa 16, nhiệm kỳ 2014 – 2019 vừa tổ chức kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 8 tháng cuối năm 2018; hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố thực hiện chương trình thí điểm chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Hội nghị đánh giá, những tháng đầu năm, MTTQ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ đề "Tăng cường quản lý đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật”.

 

Trong dịp tết Nguyên đán 2018, thành phố đã thành lập 8 đoàn thăm hỏi, tặng 8.919 suất quà trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ thành phố đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đến hết tháng 4,  đã có 6 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

 

Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ thành phố 8 tháng cuối năm sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ đề năm đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về "Tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chương trình "Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận” hàng năm.

 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố đã hiệp thương chọn cử đồng chí Phùng Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố dự Hội nghị tán thành.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h