Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Văn Chấn

23/05/2021 03:03:50 Xem cỡ chữ Google
Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 7- thị trấn Sơn Thịnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Suối Giàng, Sùng Đô…

Không khí bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 3 xã Suối Giàng

Sau kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Giàng A Tông đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cấp chính quyền địa phương đã tuân thủ quy trình, luật định và đảm bảo trật tự an toàn.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Văn Chấn có trên 84.000 cử tri bầu ở 167 khu vực bỏ phiếu. Đợt bầu cử này, cử tri huyện Văn Chấn tham gia bầu 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 515 đại biểu HĐND cấp xã. 

Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được đảm bảo an toàn, hiệu quả./. 

 

Mai Hiên- Tiến Đạt

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h