Tin Hoạt động >> Chính trị

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TỈNH YÊN BÁI TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN RUYỀN, VẬN ĐỘNG CỬ TRI ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

24/08/2021 03:46:56 Xem cỡ chữ Google
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Với chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Yên Bái về công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình các bước về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban bầu cử cùng cấp thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 1.306 hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhậ n xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, tổ chức 1.602 cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử). Tiến hành 240 cuộc giám sát ở ba cấp. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời hướng dẫn, định hướng các nhiệm vụ về bầu cử. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp đã thu được kết quả tốt đẹp, đã lựa chọn được các đại biểu là người có tài, có đức, có đủ trình độ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, thực sự là ngày hội non sông. Toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%. Đã bầu được 6 đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV; 56 Đại biểu HĐND tỉnh; 298 Đại biểu HĐND cấp huyện; 3.639 Đại biểu HĐND cấp xã.

Để có được kết quả nêu trên, Công tác tuyên truyền bầu cử được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm đặc biệt, coi đây là yếu tố quyết định cho sự thành công của cuộc bầu cử vì vậy, song song với việc kịp thời triển khai các Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 99/KH-MTTQ ngày 25/9/2020 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Yên Bái với 3 đợt tuyên truyền (trước, trong và sau ngày bầu cử) với nội dung cụ thể, chi tiết cho từng đối tượng đặc biệt là công tác vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất, triển khai trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh.

Để nâng cao nhận thức về công tác bầu, cử bên cạnh việc tập huấn nghiệp vụ Ủy ban MTTQ tỉnh cấp phát các loại tài liệu như: Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân; Luật MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh soạn và phát hành 1.634 cuốn tài liệu phục vụ công tác bầu cử triển khai trong hệ  thống cán bộ MT các cấp và Ban công tác Mặt trận, Đây chính là hệ thống văn bản gốc là cẩm nang để cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp nắm vững, thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định đồng thời tuyên truyền để các cấp, cấc ngành, các địa phương và nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh di bầu cử. Trước ngày bầu cử 15 ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Soạn nội dung tờ rơi "Những điều cần biết về công tác bầu cử" dành cho người dân, phát hành 59.000 tờ rơi tuyên truyền bầu cử với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu xoay quanh tuyên truyền Chức năng của Quốc hội; vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử; những nội dung chính về ngày bầu cử, thời gian đi bầu cử của công dân, phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ…. Tờ rơi đã kịp thời phát trong các hội nghị họp dân ở các địa phương trong tỉnh, qua đó giúp cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của công dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, giúp nhân dân tự tin đi bầu cử, thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình cầm trên tay 4 lá phiếu để sáng suốt lựa chọn người đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương.

Phát huy tối đa vai trò thông tin đại chúng, báo chí; áp dụng nhiều sáng kiến phù hợp với đặc thù của từng địa phương; có vận dụng linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực tuyên truyền về bầu cử trên báo, loa phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc như: tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Thái…. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đại phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức 3 chuyên mục phát sóng trên truyền hình hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp với Báo Yên Bái, Báo Yên Bái điện tử tuyên truyền hàng trăm tin, bài về công tác bầu cử, phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để chuyển tải nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, kịch bản tổ chức các hội nghị cử tri của MTTQ các cấp luôn đặt trong trạng thái có dịch, cách ly xã hội hoặc phong tỏa, giãn cách,… nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung các hội nghị đúng quy định của pháp luật. Đối với các địa phương không tổ chức HN trực tiếp thì tăng cường hệ thống phát thanh, truyền thanh lưu động bằng xe máy và các hình thức truyền thông khác, để người dân nắm, biết được tiểu sử cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên. Hệ thống phát thanh của cấp huyện và các xã, phường, thị trấn, các loa phát thanh đã phát huy tối đa công suất, thời lượng phát thanh vì vậy nhân dân trong các cụm dân cư cơ bản được tiếp cận và nắm chắc về tiểu sử các ứng cử viên, các phương tiện thông tin này đã bổ trợ rất tốt cho công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với cấp ủy các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu tổ chức hội nghị già làng, trưởng bản, người có uy tín qua đó trao đổi các nội dung cần tuyên truyền trong năm 2021 trong đó có việc vận động nhân dân thực hiện quyền công dân đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động lồng ghép sinh hoạt của từng tổ chức với những hình thức phong phú, những hình thức sáng tạo tiêu biểu là Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cử tri trẻ, đoàn viên thanh niên với lãnh đạo Ủy ban bầu cử, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hội phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho các nữ ứng viên đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp... Do làm tốt công tác tuyên truyền đại bộ phận nhân dân nắm chắc những điểm mới của Luật bầu cử, tích cực phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đạt kết quả.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội như đã nêu trên. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo, có vận dụng linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể, qua hoạt động thông tin cổ động, xe lưu động, qua internet, mạng xã hội (zalo, facebook, twitter...); đẩy mạnh việc tuyên truyền niềm yết về về danh sách chính thức những người ứng cử, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử, tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử, nội quy bỏ phiếu, cách thức bỏ phiếu, cổ động cho ngày bầu cử, đặc biệt là trong hai ngày trước ngày bầu cử. Thông báo thường xuyên về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu tới cử tri; tổ chức vận động cử tri đi bỏ phiểu; tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác tuyên truyền, vận động cử tri tỉnh Yên Bái đi bầu cử đạt 99,96%,  Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái rút ra một số bài học sau đây:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để làm tốt công tác tuyên truyền, trước tiên phải nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác bầu cử. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh, vận dụng linh hoạt vào thực tế địa phương để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm tạo sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai: Việc thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú trong từng giai đoạn chuẩn bị; việc bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử. Càng sát ngày bầu cử cần tuyên truyền chi tiết hơn về quyền và nghĩa vụ bầu cử của người dân cũng như nghiệp vụ bầu cử (các bước cụ thể về bẩu cử, các nguyên tắc trong quá trình bỏ phiếu…). Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, hiệu quả hơn, trong đó phát huy hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Thứ ba: Chủ động nắm bắt tình hình, hợp tác tích cực giữa các lực lượng, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm phối hợp chặt chẽ các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở địa phương, cơ sở, là những yếu tố làm nên thắng lợi của công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra và thành cốt hết sức tốt đẹp, những bài học quý trong công tác tuyên truyền của MTTQ sẽ tiếp tục lan tỏa.  Thành công rất tốt đẹp và toàn diện của Cuộc bầu cử sẽ là dấu ấn có ý nghĩa đối với lịch sử dân tộc, là động lực tinh thần vô cùng to lớn để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kế thừa và phát triển những thành tựu vẻ vang, to lớn đã đạt được; tiếp tục phát huy và khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

Kim Tuyến

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h