Tin Hoạt động >> Phong trào

Hướng dẫn: Triển khai các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương án sẵn sàng chuyển trạng thái

22/09/2021 03:33:52 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 445-CV/TU ngày 21/8/2021 của Tỉnh uy Yên Bái về việc sẵn sàng chuyển trạng thái, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động, phương án MTTQ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (sẵn sàng chuyển trạng thái) như sau:

Với mục đích nắm tư tưởng, nguyện vọng và tình hình nhân dân trước diễn biến của dịch và công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Yên Bái về phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, quyết tâm giữ vững Yên Bái là “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh Covid-19, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid- 19 (F0), nghi ngờ mắc covid-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) trong hệ thống MTTQ các cấp. Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của hệ thống MTTQ.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Các hoạt động phải đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch; tạo hiệu ứng lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong phối hợp tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, vận động mọi nguồn lực ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; hạn chế tối thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức trong hệ thống MTTQ và Nhân dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh, có cách tự phòng tránh đúng cách, góp phần giảm thiểu tối đa những nguy cơ và hậu quả từ dịch bệnh. MTTQ các cấp luôn sẵn sàng, chủ động, có phương án đối phó cần thiết, không chủ quan; tổ chức lực lượng để tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh địa phương.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

1. Biện pháp chung

1.1. Công tác thông tin tuyên truyền

 - Thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình dịch bệnh, nắm tư tưởng, nguyện vọng và tình hình nhân dân trước diễn biến của dịch và công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tính mạng người dân; động viên Nhân dân không hoang mang về dịch bệnh, nêu cao ý thức tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các quy định của chính quyền địa phương, của Ban Chỉ đạo các cấp, về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thực hiện thành công “mục tiêu kép” trong năm 2021; Vận động nhân dân tham gia xây dựng và giữ vững “Gia đình an toàn; thôn, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn an toàn; huyện, thị xã, thành phố an toàn”.

- Tiếp tục củng cố và phát huy các Tổ Covid-19 cộng đồng (Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh…), phát huy vai trò của Nhân dân, Tổ tự quản ở thôn, tổ dân phố nhằm chủ động phối hợp trong tuyên truyền, vận động, giám sát và tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các địa phương; tiếp tục rà soát, nắm tình hình nhân dân, nhất là gia đình có người nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19; vận động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; phối hợp vận động tình nguyện viên phục vụ tại bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung (nếu có).

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19. Tham mưu cho Tỉnh phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí và các nguồn lực khác phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng mục đích.

- Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị định 68-NQ/CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Các biện pháp phòng, chống dịch

- Xây dựng phương án cụ thể của cơ quan, đơn vị khi có tình huống dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và các lực lượng chức năng trực tiếp vận động ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa của địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt các Tổ tự quản của MTTQ, các Tổ Covid -19 cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giám sát chặt chẽ người đi - đến địa bàn, chủ động trong các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra.. Kích hoạt các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, khoanh vùng xử lý hiệu quả các ổ dịch.  

2. Đối với Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2.1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh… tới 100% cán bộ đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Quán triệt cán bộ, công chức và người lao động không tụ tập đông người, không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết. Trường hợp bất khả kháng đi ra khỏi địa bàn tỉnh phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan và viết cam kết theo quy định. Sau khi về địa bàn/cơ quan phải khai báo y tế theo quy định nếu đi từ các vùng dịch, vùng có quy cơ lây nhiễm cao cần phải cách ly tại nhà theo quy định và tự theo dõi sức khỏe thường xuyên hoặc bố trí nơi làm việc tại cơ quan đảm bảo an toàn theo quy định (nếu cần thiết).

- Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Phó chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Thường trực, đồng chí Chánh Văn phòng làm thành viên.

 - Nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo:

(1) Bố chí điểm Thường trực và phân công cán bộ trực đo thân nhiệt; hướng dẫn người đến cơ quan liên hệ công tác khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

(2) Bố trí phòng cách ly tạm thời của cơ quan, khi cán bộ, công chức hoặc khách có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở,…hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc tại đơn vị. Phòng cách ly phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bố trí tại khu vực riêng có lối đi riêng không gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc (nếu có thể).

- Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ sinh riêng.

(3) Phân công 50% Cán bộ lãnh đạo và chuyên viên trực, làm việc tại cơ quan hàng ngày (Khi tỉnh có yêu cầu áp dụng giãn cách trên địa bàn tỉnh và chuyển trạng thái ).

 (4) Trường hợp có cán bộ, công chức cơ quan nghi dương tính Covid-19 có tiếp xúc gần với F0 thì khẩn trương báo cáo các cơ quan chức năng và thực hiện cách ly, giãn cách theo quy định của y tế.

2.2. Đối với MTTQ các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc” và của tỉnh “thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện; không để ai đứng ngoài, không để ai phía sau”, các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên; sẵn sàng về tinh thần, lực lượng, cơ sở vật chất, nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới“từ phòng ngự sang chủ động tấn công”, nâng cao cấp độ trong công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân các khu vực áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về thực hiện các nội dung phong chống dịch...; Ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh theo nguyên tắc “bốn tại chỗ.

- Tiếp nhận ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, tham mưu phân bổ để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, phong tỏa, địa phương thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể khi có tình huống mắc dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt các Tổ tự quản của MTTQ, các Tổ Covid -19 cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giám sát chặt chẽ người đi - đến địa bàn, chủ động trong các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra.. Kích hoạt các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, đội phản ứng nhanh sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, khoanh vùng xử lý hiệu quả các ổ dịch.  

2.3. Đối với MTTQ các xã, phường, thị trấn và các Ban Công tác Mặt trận

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các địa phương về phòng chống dịch bệnh covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền thông điệp 5K+ của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế + Vacxin ” kêu gọi mọi người đoàn kết cùng nhau thực hiện việc chung sống an toàn với dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu và sẵn sàng thực hiện khi địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo nguyên tắc: “Gia đình cách ly với gia đình, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thị/thành phố cách ly với huyện/thị/thành phố"; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “Chặt ngoài, lỏng trong”. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp  phòng, chống dịch với thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc đã được điều trị khỏi Covid-19 (nếu có).

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, tiệc liên hoan, gặp mặt đông người; đối với lễ tang cần đảm bảo gọn nhẹ, vận động các gia đình có người thân đang ở vùng dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ không trở về địa phương dự, không tổ chức đoàn viếng đông người, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo chung của tỉnh.

- Phối hợp nắm chắc nhân khẩu từng hộ gia đình, đặc biệt là những người đi làm ăn xa, đang ở vùng dịch hiện nay chưa về địa phương. Đồng thời, vận động các hộ gia đình thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi có người thân đi làm ăn xa trở về địa phương.  

- Tiếp tục vận động, tiếp nhận, tham mưu phân bổ kinh phí và chuyển kinh phí ủng hộ phòng chống dịch covid-19 đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện sự phân công của cấp ủy, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã trong công tác phối hợp, tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, trực kiểm soát tại các chốt kiểm dịch.

- Phát huy cao độ vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ tự quản do Mặt trận Tổ quốc chủ trì làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các Tổ tự quản của hệ thống Mặt trận Tổ quốc giám sát chặt chẽ từng địa bàn dân cư; tham gia với các lực lượng chức năng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, truy vết, theo dõi người từ vùng dịch trở về địa phương và từ địa phương đi nơi khác, yêu cầu khai báo y tế kịp thời, trung thực; giám sát thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, đặc biệt là cách ly tại nhà; tham gia cùng các cơ quan chức năng trong phun khử trùng, thanh khiết môi trường (Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương).

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương huy động sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân (cả về vật chất và công lao động) để làm tốt công tác giúp đỡ các gia đình có người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly giúp đỡ chăm sóc nhà cửa, hoa màu, vật nuôi đối với các hộ gia đình có người mắc Covid-19 và là diện F1 phải cách ly tập trung.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ  KHI CÓ TÌNH HUỐNG

1.  Phương án 1: Khi có trường hợp nghi mắc

Khi phát hiện, nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… thì thực hiện theo các bước Hướng dẫn của Bộ Y tế:

- Yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm y tế gần nhất để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. 

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế. 

- Lập danh sách người tiếp xúc gần và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu.  

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm  SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp. 

- Đối với các Tổ tự quản của Mặt trận Tổ quốc tham gia các Tổ Covid-19 cộng đồng, hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thực hiện nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình. Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có nhiệt kế). Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thành lập các tổ công tác phụ trách đia bàn để nắm  bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Phương án 2: Phát hiện có các trường hợp F0 mắc COVID-19, tình hình dịch trong điều kiện một số xã, phường, thị trấn; có đơn vị, địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Tiếp tục các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Phương án 1.

- Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các lực lượng xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết tránh trùng lắp, lãnh phí (xây dựng kế hoạch dự phòng tình huống phức tạp hơn) tiếp tục vận động ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, phong tỏa, địa phương thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò của các Tổ Tự quản, các chi hội đoàn thể, Tổ Covid-19 cộng đồng trong giám sát và tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các địa phương trong tỉnh; phối hợp vận động, phân công lực lượng trực tại các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức huy động các lực lượng trong thôn, xã liền kề thuộc vùng xanh tham gia tình nguyện viên bổ sung một lực lượng hỗ trợ trong công tác công tác hậu cần cho các chốt kiểm dịch, các khu cách ly phong tỏa, các khu điều trị. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai các mô hình như “Gian hàng 0 đồng” “Bữa cơm nghĩa tình”, “5 giúp 1” “Đi chợ giúp dân”…

* Công tác tuyên truyền trước khi thực hiện khoanh vùng cách ly khu dân cư

MTTQ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, Tổ tự quản tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt chủ trương, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế, cụ thể là: Truyền thông về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc lập vùng cách ly y tế; truyền thông, vận động nhân dân về vai trò, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của mỗi người và mỗi gia đình trong việc thực hiện cách ly chống dịch; phát động phong trào toàn thể nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường.

3. Phương án 3: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, các ca Fo ngoài cộng đồng tăng nhanh không rõ nguồn lây một số huyện trong tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống bệnh viện dã chiến của tỉnh kích hoạt; các khu cách ly tập trung cần lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ

- MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án 2.

- Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục về nâng cao cấp độ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (sẵn sàng chuyển trạng thái) nhằm tạo sự động thuận, chia sẻ trong Nhân dân để người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời, không mất bình tĩnh, hoang mang; sẵn sàng, chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19 thành công.

- MTTQ các cấp hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận, các Tổ tự quản tham gia các hoạt động của Ban vận động tình nguyện viên, tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu, người dân tại các khu cách ly, phong tỏa, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và địa phương để có kế hoạch huy động và phân bổ lực lượng tình nguyện viên cho phù hợp và hiệu quả. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các địa phương nắm bắt nhanh nhu cầu hỗ trợ để tổ chức huy động và phân bổ lực lượng tham gia bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, nơi phong tỏa…; thành lập tổ công tác theo dõi địa bàn, cung cấp số điện thoại và địa bàn phụ trách của tổ để nhân dân liên hệ khi thật sự cần giúp đỡ, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, người dân gặp khó khăn để có biện pháp phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Nếu có trường hợp tử vong do mắc dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo Hướng dẫn của các cơ quan chức năng./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h