Tin Hoạt động >> Phong trào

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hội nghị báo cáo viên tháng 10

27/10/2021 03:14:46 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/10, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên cho các báo cáo viên cơ sở năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- báo cáo viên Trung ương thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung vào một số nội dung như: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến,” "tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác…

Hội nghị cũng đã tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ báo cáo viên năm 2021 cho các báo cáo viên cấp cơ sở với 3 chuyên đề gồm: phương pháp công tác báo cáo viên; một số kỹ năng của người làm báo cáo viên và tổ chức hoạt động của báo cáo viên. 

Ngoài ra, Hội nghị còn quán triệt nội dung tiêu chí nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện theo Kế hoạch số 30 của Tỉnh ủy Yên Bái. Trong dịp này, Đảng ủy Khối cũng tổ chức trao giải tuần thứ nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h