Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tuyên truyền phổ biến pháp luật

08/11/2021 03:21:19 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chỉ thị 32/CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào chiều sâu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã ký Quy chế phối hợp với ngành tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ  sở và chuẩn tiếp cận pháp luật  nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, hàng năm Ủy ban MTTQ - các tổ chức chính trị xã hội triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2019 học theo chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đưa các nội dung vào sinh hoạt Chi bộ và tổ chức cho Đảng viên ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tổ chức tổ chức 36 lớp tập huấn cho 4432 lượt cán bộ hội viên, nội dung tập huấn tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, như Bộ luật hình sự, Luật dân sự, Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Bộ luật lao động; Luật giáo dục, Luật bảo vệ Môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và Gia đình; Pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn; Luật khiếu nại tố cáo; Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cho các thành phần bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, bản, trưởng ban công tác Mặt trận và người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao vv… Đặc biệt triển khai tập huấn - Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, vận động toàn dân phòng chống tội phạm, ma tuý, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn dân cư, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc tìm hiểu và nắm bắt pháp luật.

Một trong những điểm nhấn của công tác tuyên truyền PBGDPL được MTTQ các cấp triển khai khá hiệu quả thời gian qua đó là việc lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua Thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với công tác hoà giải ở cơ sở, gắn với nội dung cuộc vận động“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”nay là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ môi trường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ; phong trào toàn dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ; Công tác cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…vv

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với ngành chức năng duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ môi trường tại xã Khao Mang, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải; xã Đông Cuông; xã Mậu Đông; xã An Thịnh  huyện Văn Yên, xã Kiên thành huyện Trấn Yên. Đến nay đã tổ chức nhân rộng 40 điểm chỉ đạo của tỉnh tại 9/9 huyện thị thành phố và nhân rộng trên 400 mô hình trong toàn tỉnh, phát miễn phí 11000 cuốn tài liệu pháp luật, phối hợp phát 50.000 tờ rơi, tờ gấp. Phối hợp xây dựng, củng cố 1.740 hòm thư góp ý về an ninh, trật tự và tố giác tội phạm. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn đã phối hợp với tư pháp - hộ tịch hướng dẫn các thôn, tổ dân phố thực hiện việc bầu hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đến nay toàn tỉnh có 2.266 tổ hòa giải với trên 13.064 thành viên, đã tiến hành hòa giải 12.857 vụ việc, hòa giải thành công 11.503 vụ, đạt tỷ lệ 89,5%. Các vụ việc hoà giải  chủ yếu là mâu thuẫn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình về quan niệm sống, lối sống, vụ việc tranh chấp nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đồng dân cư, trong đó chủ yếu là các lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, quan hệ dân sự nhỏ. Ngoài ra còn phối hợp vận động nhân dân nêu cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán, thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư; Phối hợp tổ chức cho 129.842 hộ gia đình ký cam kết thực hiện an ninh trật tự, gia đình không có người vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, vận động nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và chính quyền được 22.653 nguồn tin tố giác tội phạm cảm hoá giáo dục 5545 người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Phối hợp cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Hội thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Hội thi hoà giải viên giỏi được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh; Thường xuyên củng cố duy trì hoạt động các câu lạc bộ, các nhóm nòng cốt ở các địa phương để vận động nhân dân chấp hành pháp luật.  Đặc biệt, trong công tác bầu cử, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân hưởng ứng, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của mình trong tham gia cuộc bầu cử, kết quả cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,96% trên tổng số cử tri. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Uỷ ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện “5K” của Bộ Y tế.

Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hoạt động phổ biến, PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần không nhỏ cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h