Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

06/12/2021 03:03:06 Xem cỡ chữ Google
Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra sáng nay - 6/12/2021, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi dến Kỳ họp.

Đ/c Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi dến Kỳ họp.

TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Yên Bái, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, song Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đồng thuận, đoàn kết chấp hành và thực hiên tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, tin tưởng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

Cử tri và Nhân dân phấn khởi và đánh giá cao công tác lãnh đao, chỉ đạo và kết quả thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời rất phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, đồng bộ các gải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho đến nay tỉnh Yên Bái vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đây thực sự là thành quả và là điều hạnh phúc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Song cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động... Tiếp tục đầu tư các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; tiếp tục đầu tư, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu, điện, nước sinh hoạt nông thôn; tăng cường công tác quản lý, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

 KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyền truyền triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trọng tâm là việc thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 gắn với việc thực hiện mục tiêu kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; Vận động Nhân dân tích cực ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo các chương trình, đề án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và các quy định về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: quản lý đất đai; chính sách khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Triển khai lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản luật của Quốc hội do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành trình UBND tỉnh. Tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giám sát việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới.

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu, giải trình. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về phát triển kinh tế

Nhân dân phấn khởi về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính quyền các cấp, chủ động, linh hoạt vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở cho hộ nghèo khó khăn, tặng quà tết cho hộ nghèo nhằm giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. 

Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân đã được các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm xem xét, giải quyết. 

 

Tuy nhiên, cử tri và các tầng lớp nhân dân đề nghị tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mời gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển lĩnh vực nông, lâm nghiêp có quy mô, nhất là xây dựng các nhà máy nhằm gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh. 

Cử tri đề nghị UBND tỉnh, ngành nông nghiệp triển khai, đẩy nhanh các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm OCOP đã được công nhận. Do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh có chủ trương về việc giãn hoãn các khoán thuế, phí. 

Cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng

Nhân dân phấn khởi về các chủ trương của tỉnh trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong thời gian qua, nhất là hạ tầng giao thông, đã tạo sự kết nối giữa các địa phương trong tỉnh và tỉnh Yên Bái với các địa phương khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, sản xuất và sinh hoạt, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới vẫn còn hạn chế, nhất là trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; hiện nay tại địa bàn dân cư nhiều công trình giao thông đã xuống cấp nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa và có lộ trình lồng ghép các chương trình mục tiêu trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã giao thông đi lại còn khó khăn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa.

3. Về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu; cử tri đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về ảnh hưởng của thiên tai, rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất và cần có lộ trình và biện pháp di dời, bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài cho người dân tại các huyện vùng cao của tỉnh. 

Cử tri và nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch; kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của người dân về lĩnh đất đai, nhất là trong công tác kiểm kê, áp giá đền bù thu hồi đất và bố trí tái định cư để xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chỉ đạo có các giải pháp trong việc thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn.

4. Về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo

Nhân dân đánh giá cao về kết quả công tác giáo dục- đào tạo năm học 2020- 2021 và việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhất là tỉnh Yên Bái vẫn kiểm soát đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy các cháu học sinh vẫn tiếp tục được đến trường, không phải tổ chức học online. Tuy nhiên, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là các xã vùng cao của tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm đến học sinh ở những địa phương chịu tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-CP của Chính phủ. 

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được quan tâm. Các cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm kịp thời. Song cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ y tế cơ sở có năng lực, trình độ đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Do tình hình dịch bệnh có thể dẫn đến khan hiếm một số mặt hàng tiêu dùng, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh về vệ sinh an toàn thực phẩm, về hàng giả, hàng kém chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, kết nối với doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao động sau đào tạo.

5. Về công tác phong chống tham nhũng, lãng phí

Nhân dân đồng tình ủng hộ và khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã kiên quyết, tích cực chủ động có trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí. Cử tri đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, vi phạm, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm về tham nhũng, lãng phí 

6. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua cơ bản ổn định, nhất là từ khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cấp xã, lực lượng công an và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Bộ Công an xem xét số lượng biên chế công an chính quy tại địa bàn từng xã cho phù hợp (không nhất thiết bố trí đều 5 biên chế cho tất cả các xã như hiện nay). Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, buôn bán ma túy, các vụ án xâm hại trẻ em./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h