Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX: Xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết

07/12/2021 10:15:08 Xem cỡ chữ Google
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐND năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày nêu rõ: Trong năm 2021, mặc dù là năm chuyển giao hoạt động giữa 2 nhiệm kỳ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực; các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, theo các quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐND năm 2021

 tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. Quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục tuân thủ quy định của pháp luật. Công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền.

Hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh; với quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời điều chỉnh và quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ứng phó với dịch Covid-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

 

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với năm 2020. Trong các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 dự kiến có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt, 7 chỉ tiêu không đạt.

Nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt kế hoạch là do tác động của dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; trung ương thay đổi cơ chế chính sách hỗ trợ đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định số 861/QĐ TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Cùng đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định và giữ vững.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh xác định chủ đề của năm là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” gắn với phương châm hành động "Quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh  khoá XIX.

Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết sẽ đệ trình, gồm các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022, về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và một số tờ trình quan trọng khác…

Chiều nay (6/12), Kỳ họp sẽ tiếp tục chương trình làm việc, xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết nêu trên và chia tổ thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh  tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h