Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022

21/12/2021 02:30:50 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và kéo dài, song với sự đồng tâm, nỗ lực của cả hệ thống, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng của Mặt trận Trung ương và Chương trình hành động năm 2021 của Tỉnh ủy.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị tỉnh ký kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 56 ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái.

Chiều ngày 20/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo MTTQ các huyện, thị, thành phố…

Năm 2021, với nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao, công tác mặt trận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ các cấp thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc triển khai Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân có nhiều chuyển biến cụ thể, rõ nét. Thông qua làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các dân tộc đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của MTTQ các cấp trong năm, chính là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với trách nhiệm tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tham gia giám sát việc bầu cử theo luật định, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ban hành nhiều văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp triển khai, thực hiện công tác bầu cử; phối hợp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định; tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, đúng quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử theo Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Quy trình 03 bước hiệp thương diễn ra suôn sẻ, đoàn kết, đồng thuận cao; không có trường hợp thiếu chuẩn, thiếu điều kiện; không có vấn đề về lịch sử; không xảy ra khiếu nại, tố cáo quá trình trình hiệp thương.

Các cuộc hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú và gặp gỡ với những người ứng cử được phối hợp chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo quy trình, nội dung, chất lượng. Hoạt động kiểm tra, giám sát về bầu cử được phối hợp thực hiện thường xuyên. Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử cũng như kết quả cuộc bầu cử, góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%. 

Tham gia phòng, chống Covid-19; vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch

MTTQ các cấp tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19. Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp; chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên về tuyên truyền, vận động các nguồn lực cho công tác phòng chống, dịch ở địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổ chức 04 Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Phát huy cao độ vai trò của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ tự quản do Mặt trận chủ trì làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái ra Lời kêu gọi phát động toàn dân đoàn kết tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận và phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng và nhiều hàng hóa  khác. ; tiếp nhận và phân bổ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 số tiền trên 12 tỷ đồng.

Công tác giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch được MTTQ các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. MTTQ các cấp và Ban thanh tra nhân dân đã tiến hành giám sát gần 2.000 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và việc rà soát, lập danh sách, chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2011; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác giám sát cho thấy việc triển khai các chính sách hỗ trợ được đảm bảo đúng quy định.

Tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp quán triệt và phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

Qua tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 854.000 m2 đất giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các chương trình dự án quốc gia và của tỉnh, đóng góp gần 200 nghìn ngày công, 3,724 tỷ đồng tiền mặt và nhiều công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu...để xây dựng và mở rộng 255,340km đường giao thông, xây dựng mới và sửa chữa 04 nhà văn hóa, 01 cổng làng văn hóa, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng 9,3km đường hoa, tuyến đường thắp sáng đường quê. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 01 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới là huyện Trấn Yên, 02 đơn vị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ; có 87/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (58%), 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 14/23 phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh được công nhận là “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 60%. Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống năm 2021 tại 9 huyện, thị, thành phố. Kết quả khảo sát trên 92,4% đánh giá chất lượng môi trường sống của tỉnh khá tốt với  tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 72,9%. Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tiến hành bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021, toàn tỉnh số gia đình văn hoá đạt 81 %; thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn, tổ văn hoá đạt 68%.

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức hội nghị hiệp thương tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 18/12/2020 và đạt được kết quả: MTTQ tỉnh đăng ký, chủ trì thực hiện tại 19 xã đã được công nhận nông thôn mới và 4 xã được công nhận nông thôn mới trong 2021. Năm 2021, đã duy trì tốt hoạt động của 202 tổ tự quản bảo vệ môi trường do MTTQ chủ trì tại 23 xã được giao, thành lập mới 10 mô hình về môi trường tại huyện, thị, thành phố và xây dựng 10 lò đốt rác tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ tự quản, xây dựng 1.456/2.696 tổ tự quản tiêu biểu (đạt 54% vượt 19% so với chỉ tiêu được giao). MTTQ tỉnh chủ trì vận động thành lập mới 29/20 tổ hợp tác; vận động nguồn lực giúp đỡ 46 hộ thoát nghèo tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn (đạt 300% so với chỉ tiêu được giao là 15 hộ).

Công tác an sinh xã hội được chú trọng: Năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận phối hợp triển khai xây dựng, hỗ trợ làm mới 115 “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; vận động và phân bổ số tiền trên 13,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

MTTQ các cấp phối hợp các sở, ban, ngành, các ngành thành viên Ban chỉ đạo vận động nhân dân giám sát, phát hiện việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác; phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời; Phối hợp tuyên truyền triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩn. Tham mưu phối hợp triển khai Đề án xây dựng mô hình thí điểm và điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 104 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.. Sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”

MTTQ các cấp tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; Hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã có 94 mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống MTTQ các cấp được xây dựng mới...

 Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Năm 2021, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 3.895 Hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 292.000 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có trên 11.900 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Qua tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trước các kỳ họp, trong đó có 56 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên; Năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tiếp 74 lượt công dân. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp 58 lượt công dân, tiếp nhận 09 đơn, đã giải thích và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền.

Về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021; MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; tuyên truyền kết quả và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng đoàn - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Chương trình hành động số 13/CTr-MTTQ-BTT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động số 09/CTr-MTTQ-BTT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai các kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với 38 dự án luật, dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam trong tỉnh tăng cường phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các cơ quan báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng giám sát việc thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư TW Đảng về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Nhờ vai trò giám sát của Nhân dân và sự vào cuộc của các cơ quan báo chí đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra, xử lý một số vụ việc vi phạm như vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại một số huyện.

Về công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-MTTQ ngày 18/12/2020 về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành 379 cuộc giám sát (cấp tỉnh 13 cuộc, cấp huyện 70, cấp xã 296, trong đó chủ yếu là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương. MTTQ tỉnh phối hợp tham gia 12 cuộc giám sát với các cơ quan, đơn vị. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn giám sát đều được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện đánh giá cao và được tiếp thu, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của người dân được đảm bảo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát 1.935 cuộc, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, công tác bầu cử.

Tham gia phản biện xã hội đối với 03 dự thảo, các ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo tính khả thi khi được triển khai thực hiện…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác mặt trận, trong đó nêu lên những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương như: công tác vận động các nguồn quỹ thực hiện giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; cách duy trì, nâng cao các mô hình tự quản ở thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội..Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021 của Ủy ban MTTQ các cấp. Đồng chí đề nghị, năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác năm tình hình nhân dân, đổi mới nội dung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đổi mới, đa dạng các hình thức vận động nhân dân; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái và xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý, xây dựng Đảng, chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị tỉnh đã ký kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 56 ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái; ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 24 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h