Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận khen thưởng hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy

14/01/2022 09:05:42 Xem cỡ chữ Google
Ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy và chủ động trong tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp hiệp thương giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên để xác định thực hiện nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện tại địa phương được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương cụ thể, rõ việc, rõ đối tượng, do đó kế hoạch phối hợp có tính khả thi cao. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong chương trình 18-CTr/TU gắn với nhiệm vụ thường xuyên công tác Mặt trận và các đoàn thể nên công tác triển khai tổ chức thực hiện khá thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ trao thưởng cho đơn vị đạt thưởng ở mức 8 thuộc khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội đặc thù đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, thống nhất phối hợp thực hiện; Phân công rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị; xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và lộ trình, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện tại địa phương nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đã đề ra. Kết quả đã hoàn thành toàn diện 5/5 chỉ tiêu nhiệm vụ chung và  hoàn thành toàn diện 11/11 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có 01 nhiệm vụ đạt trên 300%; 01 nhiệm vụ đạt trên 200%; 04 nhiệm vụ đạt trên 100%; 05 nhiệm vụ đạt 100%.

Về nhiệm vụ cụ thể: Đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (bản), tổ dân phố hiện có, phấn đấu có ít nhất 35% tổ tự quản tiêu biểu hoạt động thực sự hiệu quả; nâng cao, kết quả năm 2021 có 1.415/2.696 tổ tự quản tiêu biểu (đạt 52,48% vượt 17,48% so với chỉ tiêu giao).

2. Tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức đoàn thể  trên 75%. Năm 2021, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức trên 15.000 hoạt động, tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào các hoạt động của tổ chức đoàn thể đạt trên 75%. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đa đạng hoá các hình thức tổ chức, đổi mới nội dung phương thức đoàn kết tập hợp nhân dân, phát triển tổ chức, thu hút và kết nạp đoàn viên, hội viên. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh kết nạp thêm 01 tổ chức thành viên (Đoàn luật sư tỉnh) nâng tổng số tổ chức thành viên lên 33 tổ chức thành viên;  Liên đoàn lao động tỉnh thành lập mới được 30 Công đoàn cơ sở; kết nạp mới 2.179 đoàn viên, nâng tổng số hội viên lên 40.467/41.753 tỷ lệ thu hút đạt 96,9%; Hội Liên hiệp phụ nữ: kết nạp mới 1.523 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 155.614, tỷ lệ thu hút đạt 76,9%.; Hội Cựu Chiến binh tỉnh:  kết nạp mới 350 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 36.225/37.700, tỷ lệ thu hút đạt 96%; Hội Nông dân tỉnh kết nạp mới 2.545 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 117.095, tỷ lệ thu hút đạt 80,5 %; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh kết nạp mới 6.978 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên 162.235/ 207.722 thanh niên, tỷ lệ thu hút đạt 78%.

3Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức khảo sát và hoàn thiện hồ sơ, ban hành Quyết định chi từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 720 triệu đồng xây dựng và đã hoàn thành 21/20 nhà đại đoàn kết, đạt 105% kế hoạch.

4MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp số 03/CTPH-MTTQ& HU ngày 20/3/2020 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Huyện ủy Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. Năm 2021, toàn tỉnh còn 118 cặp tảo hôn, giảm 98 cặp (giảm 45,4%) so với năm 2020 (216 trường hợp); có 125 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, giảm 35 trường hợp (giảm 22%) so với năm 2020 (160 trường hợp), không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

5. Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ 1 ngày lương và các nguồn xã hội hóa từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho “Quỹ vì người nghèo” tỉnh. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 10 tỷ đồng; Từ các nguồn lực đã phối hợp phân bổ số tiền trên 14 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ được trên 4,4 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch giao.

6Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương giữa MTTQ với các tổ chức thành viên, thống nhất phối hợp thực hiện 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 11 xã đã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021. MTTQ tỉnh đăng ký, chủ trì thực hiện tại tại 19 xã đã được công nhận nông thôn  và 4 xã dự kiến công nhận nông thôn mới trong 2021:  Ngòi A, Viễn Sơn (h. Văn Yên); Nậm Khắt (h. Mù Cang Chải); Sơn Lương (h. Văn Chấn). Năm 2021, đã duy trì tốt hoạt động của 202 Tổ tự quản bảo vệ môi trường do MTTQ chủ trì tại 23 xã được giao; thành lập mới 10 mô hình về môi trường tại huyện, thị, thành phố. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cổng trào vào xã Sơn Lương số tiền: 30.000.000đ và xây dựng 10 lò đốt rác tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Đến nay 4/4 xã đã hoàn thành chỉ tiêu số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt 100%.

7. Chủ trì các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp; hội nghị vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Kết quả bầu cử: Toàn tỉnh có 590.080/590.291 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,96%. Đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội khóa XV; Đại biểu HĐND tỉnh đã bầu được 56 đại biểu trên tổng số 97 ứng cử viên; Đại biểu HĐND cấp huyện đã bầu được 298 đại biểu trên tổng số 478 ứng cử viên. Đại biểu HĐND cấp xã đã bầu được 3.639 đại biểu trên tổng số 6.132 ứng cử viên. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp đã thu được kết quả tốt đẹp, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; đã lựa chọn được các đại biểu là người có tài, có đức, có đủ trình độ năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

8. Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 12/CTr-MTTQ ngày 30/6/2021 thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”. Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch giao.

9Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Hướng dẫn các huyện, thị, thành phố thành lập mô hình tổ hợp tác. Đến nay, thành lập mới 30/20 tổ hợp tác, vượt 9 tổ hợp tác so với chỉ tiêu, đat 150% chỉ tiêu kế hoạch

10. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ  được 48/15 hộ thoát nghèo đạt 320% so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

11. Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nâng cao các chỉ số hạnh phúc theo Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch số: 173/KH-MTTQ-BTT ngày 05/7/2021 về Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021; phối hợp với Sở Tài nguyên môi tổ chức điều tra xã hội học, đánh giá mức độ hài lòng của người dân Yên Bái về chất lượng môi trường sống năm 2021; Kết quả khảo sát trên 92,4% đánh giá chất lượng môi trường sống của tỉnh khá tốt với  tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 72,9%. Hoàn thành 100% kế hoạch giao. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Dấu ấn thành công của năm 2021 thể hiện sâu sắc sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, tạo đà quan trọng thúc đẩy xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

 

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h