Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Yên Bái tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

14/01/2022 03:17:05 Xem cỡ chữ Google
Tối 12/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Tới dự, động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chương trình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 57 cơ quan, đơn vị, địa phương với 567 chỉ tiêu, nhiệm vụ (gồm 87 chỉ tiêu, nhiệm vụ chung và 482 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể).  

 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là: Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết... Đây là năm thứ ba tỉnh Yên Bái tiến hành đánh giá, chấm điểm, xét thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động hàng năm của Tỉnh ủy. Với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến ngày 31/12/2021, đã có 560/567 chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, đạt 98,8%.

 

Năm 2021, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt, đã tổ chức thành công tốt đẹp, toàn diện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,11% - đứng thứ 2/14 tỉnh của vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách vượt cao so với dự toán. Báo cáo nêu rõ, trong số 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2021 có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch; trong đó, nhiều chỉ tiêu khó, quan trọng đều vượt kế hoạch với những bứt phá hết sức ngoạn mục, nhất là vào những tháng cuối năm, như: thu ngân sách đạt trên 4.383 tỷ đồng, vượt 71% dự toán Trung ương giao; vốn đầu tư phát triển đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền được củng cố và tăng cường. Trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; an sinh xã hội được bảo đảm, giảm nghèo nhanh, bền vững; chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy khẳng định: Năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều việc lớn, việc mới, chưa từng có tiền lệ; nhiều việc khó, phức tạp và nhiều việc phát sinh từ yêu cầu thực tiễn. 

 

Song với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhiều cách làm mới, nhiều sáng kiến hay, mô hình hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được áp dụng vào thực tiễn, nhân rộng ra các ngành, lĩnh vực, địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, có mặt đột phá. Từ những kết quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy khẳng định Chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao. 

 

Chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải không ngừng năng động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực lớn thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

Ghi nhận sự cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của các tập thể, cá nhân, tỉnh Yên Bái khen thưởng 62 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và 71 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18; đồng thời khen thưởng 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021./.

 

BAN BIÊN TẬP

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h