Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả từ việc phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

28/02/2022 09:30:28 Xem cỡ chữ Google
Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành trực tiếp của chính quyền, trong đó Công an nhân dân làm nồng cốt, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với vai trò tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, tạo tiền đề tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, khẳng định lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và vai trò giám sát, theo dõi của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh nắm tình hình tại xã Mường Lai

Với phương châm "Phòng ngừa là cơ bản, lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào, làng xóm, xã, phường làm điểm tựa, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt”, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể, các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động thực hiện nhiều biện pháp "Kiểm tra từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” với nhiều mô hình "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. 

Năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm ma túy; tiếp tục duy trì và nhân rộng 1.691 tổ tự quản về an ninh trật tự (tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu, tài sản, trật tự trị an, trật tự công cộng) ở thôn, bản, tổ dân phố với gần 47.000 thành viên; hơn 206.000 hộ tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; số hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa không có tội phạm, ma túy trên 176.000 hộ; 928 làng, bản, tổ dân phố đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa, không có tội phạm, ma túy; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa không có các tệ nạn trên đạt 81%; tỷ lệ làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa không có tệ nạn xã hội đạt 68%... 

 

Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác phối hợp rà soát, thống kê người nghiện ma túy, các đối tượng tội phạm nhằm đánh giá sát thực tình hình hoạt động của các loại tội phạm, để tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong đấu tranh PCMT như: "Xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố không có thanh niên nghiện ma tuý”, Câu lạc bộ (CLB) "Thanh niên PCMT”, CLB "Bạn giúp bạn cai nghiện”, CLB "Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”. 

Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền cho nhiều đối tượng cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên chuyên đề xây dựng và vận động hội viên thực hiện "3 không” (không tham gia cờ bạc, nghiện hút, buôn bán, vận chuyển ma túy - không tham gia buôn lậu, không tham gia tiếp tay cho kẻ phạm tội - không có gia đình hội viên mắc tệ nạn xã hội); mô hình "2 không, 1 giảm”; Mô hình "2 không, 1 có”... 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức ký cam kết không có con em, người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng CLB "3 không” (không mua bán - không tàng trữ - không sử dụng các chất ma túy)… 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý để cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và tạo các điều kiện cần thiết khác giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, phối hợp với công an cùng cấp nắm bắt hoàn cảnh người được tha tù trước thời hạn trở về địa phương để chủ động có kế hoạch quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ; định kỳ tổ chức nhận xét, đánh giá đúng kết quả chấp hành các quy định của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú tại địa phương phục vụ xét giảm thời hạn chấp hành thời gian thử thách; phối hợp nắm bắt, rà soát lập danh sách những hộ có con em và người thân phạm tội để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, giáo dục tại cộng đồng để họ tích cực cải tạo, sớm trở thành người lương thiện có ích cho xã hội.

Có thể nói, trong những năm qua, rất nhiều mô hình phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả, qua đó góp phần đáng kể giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng thôn, xóm, từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần đáng kể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội, Công an tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ tự quản của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; PCMT, phòng chống mua bán người. Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể; phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu, trưởng thôn, bản, trưởng các dòng họ trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc các tôn giáo để tuyên truyền, vận động xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn…

Ban Phong trào

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h