Tin Hoạt động >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Huyện Yên Bình: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

14/06/2022 05:53:47 Xem cỡ chữ Google
Sáng 13/6, tại Huyện ủy Yên Bình , Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực huyện Yên Bình; Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

         Trong 3 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động 144, 190, 18 của Tỉnh uỷ, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện; Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

         Triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của 142/354 tổ tự quản đạt tiêu biểu tại thôn (bản), tổ dân phố và việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết với 100% thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của 12 xã, tỷ lệ người dân hài lòng đạt từ 90% trở lên; vận động Nhân dân hiến trên 134.000 m2 đất làm đường GTNT, các công trình công cộng…vv; huy động đóng góp của cộng đồng dân cư được trên 460 tỷ đồng; làm trên 230 km đường Bê tông liên thôn. Đến nay toàn huyện đã có 18 xã NTM, trong đó 2 xã NTM nâng cao, 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

          Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ban, ngành liên quan làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo. Kết quả đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đạt trên 24 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 671 nhà ở và hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh... Vận động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 01 tỷ đồng, kêu gọi vận động ủng hộ và phân bổ 715 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Miền Trung và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hoạt động MTTQ Việt Nam các cấp trong đời sống xã hội nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Từ Những kết quả công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thời gian qua đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, trong hệ thống chính trị và xã hội và góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển.

         Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 03 năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, và chăm lo cho người nghèo ở địa phương; Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận huyện trong 02 năm tới cần quan tâm thực hiện:

Thứ nhất, về các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

(1) Tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động, Kế hoạch của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 40-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh, của huyện; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và   Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, để truyền tải các chủ trương chính sách đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân và nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân.

(3) Tăng cường vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn

(4) Đổi mới cách thức, nội dung tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc ở thôn, bản, tổ dân phố nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hằng năm đảm bảo thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thứ hai, về triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động

(1) Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện Chương trình hành động của Trung ương thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Hằng năm, mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động cần lựa chọn những nội dung trọng tâm để triển khai, tạo được sức lan tỏa và sự hưởng ứng tích cực của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Trong đó đặc biệt quan tâm vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí để sớm hoàn thành huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2024.

(2) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động hàng năm mà Tỉnh ủy, huyện ủy giao. Trong đó trọng tâm là xây dựng các Tổ tự quản thực sự tiêu tiểu xuất sắc, các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ gia đình thoát nghèo “không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động hiệu quả Qũy “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Thứ ba, về hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

(1) Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đây là nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt. Đẩy mạnh và tham gia các hoạt động giám sát các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, những vụ việc cụ thể mà Nhân dân quan tâm; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách để kiến nghị với các cấp các ngành.

(2) Phát huy dân chủ ở cơ sở, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Quan tâm tới việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ tư, về hoạt động đối ngoại nhân dân

(1) Quan tâm kêu gọi, tham mưu cho cấp ủy vận động con em là người Yên Bình ở các địa phương hướng về quê hương, có sự cống hiến, ủng hộ, xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương.

(2) Khuyến khích tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận của huyện với các địa phương trong và ngoài tỉnh, giới thiệu hình ảnh con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thứ năm, về kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp

(1) MTTQ các cấp trong huyện chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương; quan tâm phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả các thể chế, quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa MTTQ và các Cơ quan, Ban, ngành của địa phương nhằm tạo lập cơ chế phối hợp, triển khai hiệu quả.

(2) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận các cấp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí làm việc; quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp; làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cán bộ MTTQ, nhất là cấp cơ sở. Trong 19/24 xã thị trấn có sự bố trí luân chuyển cán bộ Mặt trận mới, qua kiểm tra nắm tình hình còn nhiều hạn chế, đề nghị quan tâm tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(3) Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy trí tuệ kinh nghiệm của các Ban Tư vấn, Tổ tư vấn của MTTQ, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ tự quản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

(4) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, đúng người, đúng việc và kịp thời hơn để tạo động lực cho các đơn vị, cá nhân nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nông Thêm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h