Hoạt động của huyện, thành, thị và cơ sở >> Giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phát huy hoạt động giám sát

02/08/2023

- Điểm nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện thời gian gần đây là triển khai Quyết định số 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

18/05/2023

Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH) là góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện GS,PBXH đạt nhiều kết quả.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h