Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu lan tỏa hình ảnh “công bộc của nhân dân”

Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu lan tỏa hình ảnh “công bộc của nhân dân”

08/03/2024

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Trạm Tấu đã xây dựng những điển hình, mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng hình ảnh người cán bộ mẫu mực thực sự là “công bộc của nhân dân”.

Y Can chuyển mạnh từ thực hiện Chỉ thị 05

Y Can chuyển mạnh từ thực hiện Chỉ thị 05

08/03/2024

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hàng năm, Đảng ủy xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến 100% chi bộ và 96% đoàn viên, hội viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng ở cơ sở và nhân dân trong việc tích cực học tập, làm theo.

Trấn Yên làm theo lời Bác.

25/12/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Những đảng viên tiên phong ở Nghĩa Lộ

18/10/2023

- Những năm qua, từ đẩy mạnh học và làm theo Bác, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực: phát triển sản xuất, kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt, tích cực tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

Phong Dụ Thượng nhiều mô hình cụ thể học và làm theo Bác

02/08/2023

- Đến nay xã Phong Dụ Thượng đã có 47 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; trong đó tập thể gồm 20 mô hình, cá nhân 27 mô hình

MTTQ các cấp Tỉnh Yên Bái tuyên truyền vận động thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

19/05/2023

Với nhãn quan chính trị sắc bén, với tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng và các cấp chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân, kể cả đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Sinh thời Bác Hồ đã ví Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) như là: “Đại ngàn trường xuân bất lão”. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h