Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Những lời dạy của Bác Hồ về công tác mặt trận

18/05/2020

Với tư duy khoa học, đại chúng và hiện đại, Bác Hồ từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã sớm thấy vai trò rất to lớn của Mặt trận. Lời dạy của Bác, nay đã trên nửa thế kỷ, nhưng vượt thời gian, không gian, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Bác Hồ thăm Yên Bái

04/05/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 110/HD-MTW-BTT, ngày 18/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 27/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Hướng dẫn số 48-HD/TG của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018)Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018).

Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái

13/04/2018

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2018), UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước chuyên đề với khẩu hiệu “Phát huy thành tựu 60 năm học tập và làm theo lời Bác, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Yên Bái: Tuyên dương 28 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

21/10/2017

Tối 5/10, tại Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012 - 2017. Các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Bác Hồ với Yên Bái - Yên Bái với Bác Hồ

25/09/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Sinh thời, Người đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc tới Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/09/2017

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã khẩn trương xây dựng, kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo theo định hướng chỉ đạo về nội dung và tiến độ thực hiện của Trung ương, có sự vận dụng, cụ thể hóa và bổ sung, phù hợp với thực tiễn địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h