Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Hiệu quả từ việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (giai đoạn 2013-2023) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

16/05/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 23 ngày 20/2/2012 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Chương trình phối hợp số 09 ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an tổ quốc trong tình hình mới”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; ký kết Chương trình phối hợp số 456/CTPH, ngày 06/5/2014, Kế hoạch phối hợp 123, ngày 14 tháng 5 năm 2021 với Công an tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, sự tạo điều kiện của chính quyền và các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, MTTQ - Công an các cấp, các tổ chức đoàn thể đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, xác định địa bàn, vận động có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, trong quá trình triển khai thực hiện đã phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Phong trào đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, có tác dụng tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, làm giảm các vụ vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Nông Thị Kim Cúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 tại thành phố Yên Bái

15/05/2023

Chiều 12/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Yên Bái phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2023 (Chương trình phối hợp số 09).

Đồng chí Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên

08/02/2023

Hòa chung không khí ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng nay - 8/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chia vui và động viên các tân binh huyện Trấn Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ các cấp: Tuyên truyền Lan tỏa Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

14/10/2022

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội trên địa bàn tỉnh

Mặt trận Tổ quốc các cấp, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

31/08/2022

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là chiến lược quốc gia bao trùm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược quốc gia chuyên ngành: chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược đối ngoại,… các chiến lược chuyên ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và sau này là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã đánh giá một cách đúng đắn, khách quan tình hình thế giới, khu vực, đất nước; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó nêu rõ quan điểm nhất quán, khoa học về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt nam. Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp gồm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại doàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh có sức chiến đấu cao; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nông thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Cường

16/08/2022

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2/9; 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngày 16/8/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ( gọi tắt là BCĐ 138) xã Việt Cường, huyện Trấn Yên long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. Đây là 1 trong 2 đơn vị được chọn tổ chức điểm trên toàn tỉnh. Tới dự ngày hội có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng BCĐ 138 Tỉnh Yên Bái; đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Thường trực BCĐ 138 Tỉnh Yên Bái; đồng chí Nông Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h