Tuyên truyền tập hợp khối ĐĐK >> Văn hóa - Xã hội

Văn Yên phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc

12/09/2017

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Văn Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Yên Bái phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng

13/09/2017

Hiện nay, MTTQ tỉnh Yên Bái có 29 tổ chức thành viên, 100% các tổ, xóm thành lập được ban công tác mặt trận và hoạt động hiệu quả.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h