Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

Số thường trực cơ quan: 02163.852.337

                                                         Email: mattranyenbai@gmail.com

I. Ban Thường trực

STT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

 1.  

Giàng A Tông

Chủ tịch

02163.852.936

 

 1.  

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực

02163.857.683

0913.880.565

 1.  

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Phó Chủ tịch

 

0915.008.959

0985.407.784

 1.  

Hoàng Thị Kim Tuyến

UVTT-Chánh Văn phòng

02163.857.680

0982.631.974

 1.  

Đinh Văn Quý

UVTT, Trưởng Ban Phong trào

 

0912.506.193

 1.  

Hà Mạnh Thắng

UVTT, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật

 

0912.353.703

 

 

   

 

1.

Ban Phong trào

02163.850.536

2.

Ban Dân chủ pháp luật

02163.892.994

3.

Văn phòng

 

-

Phòng Văn thư

02163.852.337

-

Phòng Kế toán

02163.851.133

-

Phòng tổ chức, cán bộ, tổng hợp,

Thi đua khen thưởng

02163.892.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC VỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

 TỈNH YÊN BÁI KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

 

                  I- BAN THƯỜNG TRỰC MTTQ TỈNH

 1.  

1. Ông Giàng A Tông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 1.  

2. Ông  Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 1.  

3. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 1.  

4. Bà Hoàng Thị Kim Tuyến, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 1.  

5. Ông Đinh Văn Quý, Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 1.  

6. Ông Hà Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Dân chủ, Pháp luật Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái

                           II- CÁC BAN CHUYÊN MÔN MTTQ TỈNH

 1.  

7. Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái

 1.  

8. Bà Hoàng Thị Thủy, Phó Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh

 1.  

9. Ông  Đàm Văn Đạt, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh

                         III. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

 1.  

10. Ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái

 1.  

11. Ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 1.  

12. Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí Thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái.

 1.  

13. Ông Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

 1.  

14. Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

 1.  

15. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

 1.  

16. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch Hội phòng, chống HIV/AIDS tỉnh (Giám đốc Sở Y tế)

 1.  

17. Ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 1.  

18. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y tỉnh

 1.  

19. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh

 1.  

20. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh

 1.  

21. Ông Nguyễn Văn Hà, Tổng thư ký Hội Y dược học tỉnh

 1.  

22. Bà Trần Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Chủ tịch Hội châm cứu tỉnh

 1.  

23. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.

 1.  

24. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh

 1.  

25. Ông Lại Mạnh Hùng, Ủy viên BCH, Thư ký Hội y tế công cộng tỉnh

 1.  

26. Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh.

 1.  

27. Ông Cù Đức Đua, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

 1.  

28. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT tỉnh

 1.  

29. Ông Hà Văn Lợi, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh.

 1.  

30. Ông Lê Đình Đạo, Chủ tịch Hội KHKT Địa chất - Khoáng sản tỉnh Yên Bái

 1.  

31. Ông Nguyễn Văn Tỉnh , Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

 1.  

32. Bà Ngô Thị Chinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

 1.  

33. Ông Lương Kim  Đức, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh

 1.  

34. Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh

 1.  

35. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh

 1.  

36. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh

                          IV- MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP DƯỚI

 1.  

37. Ông Phùng Quang Huy, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Trưởng ban Dân vận thành phố Yên Bái.

 1.  

38. Ông Lê Văn An, Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ

 1.  

39. Ông Hảng A Ký, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ -Trưởng ban Dân vận huyện Mù Cang Chải

 1.  

40. Bà Hà Thị Lan Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu.

 1.  

41. Ông Hà Hữu Thế, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn.

 1.  

42. Ông Nguyễn Đình Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Yên.

 1.  

43. Ông Bàn Văn Thêm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Trưởng ban Dân vận huyện Yên Bình

 1.  

44. Ông Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Trấn Yên.

 1.  

45. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên.

                   V. ĐẠI DIỆN CÁC LĨNH VỰC

 1.  

46. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – TT và Du lịch

 1.  

47. Ông Vũ Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

 1.  

48. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 1.  

49. Ông Nguyễn Quang Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải

 1.  

50. Ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh Văn phòng Sở Tài chính

 1.  

51. Ông Phạm Tuấn Chung, Phó Giám đốc Sở Lao động, TB và XH tỉnh

 1.  

52. Bà Nông Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 1.  

53. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh

 1.  

54. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 1.  

55. Ông Phạm Viết Khánh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

 1.  

56. Ông Lê Quốc Toản, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

 1.  

57. Ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh

 1.  

58. Ông Nguyễn Quang Đạt, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái

                 VI. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

 1.  

59. Ông Trần Thái Phong, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Vĩnh Quang, Thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn

 1.  

60. Bà Hà Thị Thủy, Cá nhân tiêu biểu thôn Nà Ban, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn

 1.  

61. Bà Lường Thị Lan, Cá nhân tiêu biểu bản Lọng, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn

 1.  

62. Ông Lê Mạnh Trí (Đại đức Thích Minh Thông ), Ban trị sự phật giáo, huyện Văn Chấn

 1.  

63. Ông Giàng A Dê, Cá nhân tiêu biểu xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải

 1.  

64. Bà Vàng Thị Giàng, Cá nhân tiêu biểu xã Dế Su Phình, huyện Mù Cang Chải

 1.  

65. Ông Lê Tiến Hùng, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Nghĩa Lộ

 1.  

66. Bà Đồng Thị Hồng, Cá nhân tiêu biểu xã Nghĩa Lợi, TX Nghĩa Lộ

 1.  

67. Bà Hoàng Thị Lan (Sư cô Thích Đàm Phương), Cá nhân tiêu biểu huyện Lục Yên

 1.  

68. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ huyện Lục Yên

 1.  

69. Bà Đặng Thị Hương, Cá nhân tiêu biểu xã Tân Lập, huyện Lục Yên

 1.  

70. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch giáo xứ Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên

 1.  

71. Bà Hà Thị Chức, Cá nhân tiêu biểu xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

 1.  

72. Ông Hoàng Vĩnh Huy, Cá nhân tiêu biểu thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

 1.  

73. Bà Bàn Thị Lưu, Cá nhân tiêu biểu xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

 1.  

74. Bà Đặng Thị Lý, Cá nhân tiêu biểu xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên

 1.  

75. Ông Mùa Nủ Sang, Cá nhân tiêu biểu xã Bản Mù, đại diện công giáo huyện Trạm Tấu

 1.  

76. Bà Lục Thị Hải Dương, Cá nhân tiêu biểu thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình

 1.  

77. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng ban hành giáo, giáo họ Mỹ Đức xã Yên Bình, huyện Yên Bình

 1.  

78. Ông Phạm Thừa Chiến (Đại đức Thích Minh Huy), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự phật giáo tỉnh Yên Bái, Trụ trì chùa Tùng Lâm

 1.  

79. Bà Nguyễn Thị Tuất (Sư cô Thích Đàm Hợi), Trụ trì chùa Minh Pháp, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái.

 1.  

80. Ông Nguyễn Vương Vũ (Đại đức Thích Trung Kính), Trụ trì chùa Linh Long, thành phố Yên Bái

 1.  

81. Ông Sái Văn Đông, Cá nhân tiêu biểu phường Yên Thịnh, TP Yên Bái

 1.  

82. Bà Hoàng Thị Thêm, Cá nhân tiêu biểu TP Yên Bái

 1.  

83. Ông Trần Ngọc Hiến, Phó Ban Hành giáo, Hội đồng Giáo xứ Yên Bái, thành phố Yên Bái

 1.  

84. Bà Phạm Thị Vượng, Giám đốc Công ty TNHH Đại Vượng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái

 1.  

85. Bà Phạm Thuý Hảo, Giám đốc Công ty CP  Tư vấn thiết kế thuỷ lợi - thuỷ điện Yên Bái, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái./.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h