Xây dựng Đảng, chính quyền >> Tuyên giáo

Những vấn đề nổi bật được Nhân dân đặc biệt quan tâm trong năm 2021

10/01/2022 11:06:19 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, năm kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19 tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Song trong năm qua tình hình nhân dân các dân tộc trong tỉnh cơ bản ổn định; nhân dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động và chủ trì. Nhân dân đồng tình và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đã khống chế, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 và tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát nhằm cụ thể hóa chủ trương, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV về chiến lược tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh; kết quả các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao các cấp, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương tới địa phương trong tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Nhân dân đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Trân trọng nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng khi tỉnh Yên Bái cử đoàn y, bác sỹ và quân đội của tỉnh lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chi viện cho tâm dịch tại tỉnh Bắc Giang và các một số tỉnh phía Nam theo lời kêu gọi của Bộ Y tế. Qua đó, hơn lúc nào hết nhân dân tỉnh Yên Bái luôn đặt niềm tin lớn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, sự chung tay của các cấp, các ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự đồng hành của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng và duy trì tỉnh Yên Bái là tỉnh “vùng xanh”, trong thời gian dài cùng cả nước sớm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng…và thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội”.

Xung quanh các vấn đề nhân dân quan tâm trong năm 2021

1. Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp với nhiều kết quả nổi bật như: tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt 99,60%; lần đầu tiên, cử tri tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã bỏ phiếu bầu cử cùng thời điểm với cuộc bầu cử trên đất liền vào ngày 23/5/2021; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc và niềm tin tuyệt đối của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đối với tỉnh Yên Bái nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng, phấn khởi về chất lượng người ứng cử là những người có bản lĩnh chính trị, có trình độ, năng lực chuyên môn, nhiều đại biểu có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác; đủ điều kiện gánh vác trách nhiệm của người đại biểu dân cử và là cầu lối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; Nhân dân mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cần thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri và Nhân dân, thực hiện đúng chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; tích cực thảo luận, có chính kiến, đề xuất được nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao việc Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ, nhiều bộ, ngành nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm, khẩn trương để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Nhân dân trân trọng, đánh giá cao những đổi mới trong triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là các hội nghị chuyên đề theo các lĩnh vực để triển khai sâu rộng, thực chất tinh thần Nghị quyết Đại hội; quan tâm theo dõi và đánh giá rất cao các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, nhiều tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV; phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội nghị toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính, Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng..., thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của người đứng đầu Đảng đối với hệ thống chính trị và Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

3. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, Nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ việc Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Thực hiện kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lời kêu gọi thiết tha của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội khóa XV đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có căn cứ chỉ đạo, điều hành, giải quyết ngay những vấn đề cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (có thể nói đây là một sáng kiến pháp luật chưa có tiền lệ, thật sự có ý nghĩa). Tại Tỉnh Yên Bái, Dư luận xã hội đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin hằng ngày cho người dân biết thông qua báo chí, bản tin nhanh, thông báo truy vết rất kịp thời..

Về các vấn đề xã hội

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số lượng lớn người lao động, nhất là lao động trong các khu công nghiệp bị thất nghiệp, thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bấp bênh, đời sống người dân gặp nhiều khó khănSố người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, tự rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và bảo đảm an sinh xã hội về lâu dài… Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách về cung ứng hàng hóa, lao động, việc làm, gói an sinh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng; khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, động viên và nhân rộng các hoạt động thiện nguyện, qua đó giúp đỡ thiết thực người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Cùng với đó dư luận thể hiện sự phấn khởi trước những kết quả đạt được theo đánh giá tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV và ủng hộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh. Dư luận cũng đánh giá cao và việc đưa chỉ số hạnh phúc vào Bộ tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên việc điều tra, đánh giá cần trên diện rộng, phải khách quan trung thực hơn...

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, mặc dù đứng trước bộn bề những khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, củng cố vững chắc thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhân dân đồng tình và đánh giá cao Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ và Quy định 37-QĐ/TW ngày 01/11/2021 về những điều đảng viên không được làm, là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và yêu cầu cao hơn đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dân ghi nhận những kết quả tích cực trong phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ ở nhiều địa phương, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành có sự chủ động, kiên quyết hơn trong kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng, lực lượng vũ trang; việc thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực hơn.

Nhân dân đồng tình, ủng hộ việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực nhằm ngăn ngừa tham nhũng từ gốc, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy định về công khai kết luận thanh tra của các cấp, bảo đảm thực hiện nghiêm túc trên thực tế; tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch để tránh xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí./.

Mai Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h