Dân tộc, tôn giáo, đối ngoại >> Xây dựng Đảng, chính quyền

Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Yên Bái góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh bạn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

29/01/2024 09:07:30 Xem cỡ chữ Google
Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ ngày đầu thành lập Đảng, trải qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân đối với cách mạng Việt Nam.

Lưu học sinh Lào trình diễn tiết mục văn nghệ truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào

Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tỉnh Yên Bái đã ban hành, triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.. Phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết keo sơn và thực hiện đường lối, chủ trương của hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác với các tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly (CHDCND Lào), góp phần vun đắp, tô thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác đối ngoại của tỉnh; góp phần tích cực vào việc củng cố, duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới gắn liền với hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Yên Bái được thành lập với mục đích tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước Việt - Lào nói chung, giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly nói riêng.

Được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các cấp lãnh đạo, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và sự đóng góp tích cực của các hội viên, hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội. Hội coi trọng giáo dục thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, khơi dậy tình nghĩa gắn bó sâu đậm của các thế hệ cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cũng như các cán bộ Lào đã từng được đào tạo, học tập ở Việt Nam. Công tác Người Việt Nam ở nước ngoài được Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Hội đã tích cực tham mưu hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tuyên truyền cho người dân các quy định liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như: luật xuất cảnh, nhập cảnh, hộ tịch, quốc tịch, cư trú, lao động, chính sách đại đoàn kết, hòa hp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,... để người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại, đồng thời gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Cộng đồng kiều bào đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn định, phát triển cuộc sống tại nước sở tại, đồng thời có những hoạt động thiết thực, đóng góp cho quê hương, đất nước.

 Hội hữu nghị Việt – Lào đã góp phần trong hoạt động đối ngoại nhân dân của liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập, hợp tác cùng phát triển; thông tin về lịch sử, văn hóa, xã hội, những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của nhân dân tỉnh Yên Bái đến cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang học tập, công tác tại tỉnh; quảng bá hình ảnh tươi đẹp về quê hương và con người Yên Bái; làm tốt công tác nắm tình hình và tổng hợp người Yên Bái đang học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài và có mối quan hệ nhân thân; nắm tình hình người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Qua đó tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Lào đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Hoạt động tăng cường củng cố, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị và hợp tác như: tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam và Tết Bunpimay (CHDCND Lào); tổ chức các hoạt động chúc mừng nhân ngày Quốc khánh của hai nước; tổ chức đưa các lưu học sinh đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh/thành phố của Việt Nam như: Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ… Giai đoạn 2014 - 2019, Đồng chí chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh (Là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) tham dự Hội đàm, trao đổi đoàn, trao đổi về thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công thương, thảo luận các nội dung hợp tác và xúc tiến thương mại với 2 tỉnh kết nghĩa Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly của Lào. Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp tổ chức giảng dạy tiếng Việt và đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp cho 115 học sinh 2 tỉnh Viêng Chăn và Xay Nha Bu Ly học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.v.v.…

Công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo là một nội dung trọng tâm trong hoạt động thường niên của Hội, ngay từ nhiệm kỳ mới thành lập, Hội đã tham mưu cho tỉnh cử một số cán bộ là các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu, công tác lại Lào tham gia các đoàn công tác của tỉnh sang Lào để thăm lại chiến trường xưa. Đây là chuyến thăm mang đậm ý nghĩa giáo dục chính trị và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Năm 2018, đập thủy điện Attapeu (Lào) bị vỡ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Yên Bái đã báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đề nghị quỹ cứu trợ tỉnh Yên Bái hỗ trợ, ủng hộ số tiền 200 triệu đồng giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện khắc phục hậu quả.

Hội hữu nghị Việt - Lào đã góp phần vào thành tựu hơn 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác của tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực; tỉnh đã hỗ trợ các tỉnh bạn trên 200 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, hỗ trợ công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác về y tế, nông nghiệp, công thương, quân sự… Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (cơ quan Thường trực Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh) tham gia đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái thăm, làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hội đàm nhiều nội dung với tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Xay Nha Bu Ly, nhân dịp này tỉnh Yên Bái đã trao tặng 35 bộ máy tính cho tỉnh Viêng Chăn…

Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung sâu sắc Việt –Lào, năm nay là năm thứ 15 kể từ khi thiết lập mối quan hệ chính thức hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và 2 tỉnh Viêng Chăn, Xay Nha Bu Ly, nước bạn Lào, các hoạt động giao lưu, trao đổi, hỗ trợ nhau trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục… đã góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa 3 địa phương lên tầm cao mới, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững theo thời gian.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h